Farnosť sv. Ladislava

v Košickej Novej Vsi

Jubilejný rok 2025

Rok 2025 je tradične vyhlásený ako jubilejný rok. V Májovom čísle Listu sv. Ladislava sme si predstavili tému s hlavným mottom: Pútnici nádeje. V centre pozornosti je istotne čnosť nádeje, ale popri nej nesmie stratiť svoj význam pozvanie k putovaniu. Ide o jednu z podstatných charakteristík Ježišovho učeníka a života Cirkvi v celých svojich dejinách.

Preto aj naša farnosť chce sa zapojiť a putovať k hrobom sv. Apoštolov Petra a Pavla a zároveň k hrobu sv. Ladislava v Oradey.

Prvú púť do Ríma plánujeme (počas jarných prázdnin od 15.-20. februára 2025) spojiť s návštevou miesta pôsobenia sv. Pátra Pia v San Giovanni Rotondo a sv. Benedikta na hore Montecassino. Možnosť prihlásiť sa na túto púť a bližšie informácie o púti zverejníme v mesiaci september. 

Rok 2025 je pre našu farnosť dôležitý, pretože slávime 100. výročia prestavby nášho farského kostola na dnešnú podobu. Pre tejto príležitosti chceme jednu sobotu navštíviť hrob sv. Ladislava, ktorý sa nachádza v rumunskom meste Oradea. Využiť skutočnosť, že toto mesto nie je vzdialené od Košickej Novej Vsi.

Na tomto linku nájdete farský informačný bulletin našej farnosti List sv. Ladislava, ktorý vychádza každý mesiac.

Ak chceš vedieť časy a úmysly svätých omší, toto je miesto pre teba. Stačí kliknúť na obrázok a budeš presmerovaný na príslušnú stránku. 

Činnosť činnosť farského spoločenstva, udržiavanie priestorov i majetku sa nezaobíde bez darov. Tu nájdeš ďalšie informácie.

Letný detský tábor 2024

Aj tento rok naša farnosť organizuje detský letný pobytový tábor pre deti vo veku od 6 do 12 rokov. Vaše deti môžete prihlásiť v online formulári na tomto linku. Aj tento rok využime priestory RZ v Herľanoch v dňoch 11. - 16. augusta 2024. Cena, ktorá zahŕňa nocľah, stravovanie, odvoz i celodenný výlet na dieťa je 150 euro. Ak máte akékoľvek otázky kontaktujte duchovného otca Dominika.

Na tomto mieste sa nachádzajú informácie pre pastoráciu detí a ich rodičov. Nájdete tu aj informácie pre prvoprijímajúce deti.

Máme aj ponuku pre mladých vo veku 14-16 rokov k pravidelnej (duchovnej) formácii. Stretká s rozhovormi i zábavou.

Chceš miništrovať (slúžiť) pri svätých omšiach a bohoslužbách? Príď na pravidelné stretnutia na prvú sobotu v mesiaci.

Prihláška na prípravu dospelých k sviatostiam (krstu, birmovania, Eucharistie či sviatosti zmierenia).

Ružencové s.

Výmena ružencových tajomstiev je na prvý piatok v mesiaci po svätej omši. Členovia sú pozvaní k spoločnej modlitbe na prvú sobotu v mesiaci. 

Modl. matiek

Všetky matky pozývame k modlitbe za svoje deti.

V roku 2023 chceme na tomto mieste uvažovať nad Modlitbou Otčenáš, ktorú nám ponúkol náš Pán ako vzor každej modlitby. 

Tu nájdete niektoré uvažovania, ktoré boli uverejnené počas roku 2023 v Liste sv. Ladislava. Ďalšie sa náchádzajú v archíve.

Fotogaléria

Fotogaléria z diania v našej farnosti. Všetky práva vyhradené. Ak použijete vybrané fotky, prosíme, aby ste nás o tom upovedomili.

Slávili sme Vianoce