Pre deti a rodičov

Milí rodičia, veďte seba i svoje deti, aby ste dokázali vidieť a prežívať veci duchovné. Formovanie duchovného rozmeru neodmysliteľne patrí spolu s telesným a duševným k dosahovaniu zrelosti osoby. Darujte sebe, ale aj vašim deťom, vybavenosť do života, ktorou v druhom nebudú vidieť len subjekt svojho šťastia, ale aj objekt svojej lásky; nie len telo, ktorým sa môžu uspokojiť, ale aj dušu, pre ktorú sa môžu obetovať; nie len známeho, ktorý čosi zariadi, ale aj priateľa, ktorému môžu byť darom.

Sväté omše v nedeľu o 11.00 hod. sú zvlášť pre rodiny s deťmi. Deti sa môžu zapojiť do slávenia vytváraním obetných darov, spevom alebo hrou na hudobný nástroj a zbieraním nálepiek do Malého misionára. Nácvik spevov je pol hodinu pred svätou omšou.

Nedeľné sväté omše pre rodiny

Od septembra do júna sú nedeľné sväté omše o 11.00 hod. zamerané pre Rodiny s deťmi a mladých. Prostredníctvom spevov i uvažovaní nad Božím slovom chceme ponúknuť pre deti a ich rodičov Božie milosti.

V priebehu mesiacov august-september môžete prihlasovať vaše deti k príprave na Prvé sväté prijímanie v našej farnosti. Príprava bude prebiehať cez účasť na nedeľných svätých omšiach pre rodiny s deťmi o 11.00 hod. a po nich budú krátke stretnutia s deťmi na rôzne témy.

Detský letný tábor 2023

Aj toto leto sme pre 47 detí našej a okolitých farností pripravili letný pobytový tábor. Obetavou službou siedmych animátorov a jednej zdravotnej sestry sme odbremenili na pár dní rodičov a deťom pripravili športovo, duchovno-spoločenské prežívanie letných dní v peknom priestore Herľan. Ďakujeme animátorom a zdravotníčke za ich službu, a sponzorom za vecné a finančné prostriedky.

Na Prvú pôstnu nedeľu deti a ich rodičia pripravili "tieňovú" krížovú cestu.