Farské oznamy

Oznamy na Apríl 2023

Sväté omše a pobožnosti v mesiaci Apríl 2023 budú podľa rozpisu, ktorý sa nachádza na tretej strane tohto listu.

Nedeľné sväté omše o 11.00 hod. sú venované rodinám s deťmi. K tomu sú prispôsobené homílie i piesne. Boli by sme radi, ak by prijali pozvanie rodiny, ktoré majú deti od 3 do 15 rokov. Na tieto sväté omše pozývame aj birmovancov a ich rodiny.

Krížovú cestu na Piatu pôstnu nedeľu pripravila tvorivá skupina Poetica musica.  Príďte sa modliť a spievať spolu d.o. Martinom Gnipom a Zuzanou Eperješovou. Ich tvorbu môžete podporiť milodarom alebo kúpou ich knihy (ktorú si môžete nechať podpísať).

Spovedanie pred Veľkou nocou v Košickej Novej Vsi bude v sobotu 1.4. od 9.30 hod. Je to zároveň aj prvopiatková sviatosť zmierenia. V Hrašovíku budeme spovedať v utorok 4.4. od 16.30 hod. Duchovný otec navštívi chorých doobeda na Veľký piatok (7.4.). Ďalšie dni spovedáme v iných farnostiach.

Na prvú sobotu v mesiaci (1.4.2023) bude svätej omši predchádzať o 7.00 hod. Fatimská pobožnosť. Po nej bude nasledovať výmena ružencových tajomstiev.

Prvá aprílová nedeľa je Palmová (kvetná) nedeľa (2.4.). Týmto dňom začíname sláviť Svätý týždeň. Pri svätých omšiach budeme požehnávať ratolesti. V prípade priaznivého počasia sa zídeme vonku pri kríži a odtiaľ vojdeme v sprievode do našich chrámov. Vo svätej omši sa spievajú Pašie (rozpráva-nie o umučení Pána). Poobede o 15.00 hod. bude vo farskom kostole Pobožnosť krížovej cesty. Prosíme manželov, aby sa zapojili k čítaniu zamyslení.

Vo Štvrtok Svätého týždňa (Zelený štvrtok) v Katedrále sv. Alžbety pri svätej omši o 9.30 budú posvätené oleje. Ste srdečne pozvaní na túto slávnosť. Pri večerných svätých omšiach si pripomíname dar Pánovej večere. Prosíme 12 mužov, aby sa zúčastnili obradu umývania nôh.

Na Piatok Utrpenia Pána (Veľký piatok, 7.4.) sa neslávi svätá omša. Konajú sa len obrady umučenia Pána. Tento deň je dňom zdržania sa jedenia mäsitých pokrmov a zachovania prísneho pôstu. Po obradoch bude farský kostol otvorený k poklone do 18.45 hod. Na znak úcty ku krížu si v tento deň pred ním kľakáme. O 19.00 hod. bude v Košickej Novej Vsi pobožnosť krížovej cesty. V prípade dobrého počasia bude vonku.

V Hrašovíku obrady Veľkého piatku budú o 17.00 hod.

Na Svätú (Bielu) sobotu bude otvorený kostol k poklone od 9.00 hod. (ranné chvály) do 19.00 hod. (vešpery). Veľkonočná vigília začne o 19.30 hod. po západe slnka.

Druhá Veľkonočná nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva. Od 14.45 hod. bude vyložená sviatosť oltárna a o 15.00 hod. ju ukončíme Korunkou k Bož. milosrdenstvu a Eucharist. požehnaním.

Ak máte záujem dať odslúžiť svätú omšu za vašich nebohých alebo živých v mesiacoch máj-jún, môžete to urobiť v kancelárii farského úradu.

Na nedeľu Dobrého pastiera (30.4.) pri svätej omši o 9.00 hod. príjmu naši mladí sviatosť birmovania.

Ďakujeme za vašu štedrosť pri milodaroch na potreby kostolov a farnosti. Zvlášť bohuznámej za 100, manž. Gazdagovým za 100 a M. Lengyelovej za 100 euro. Na farský účet zaslali bohuznámi 20, 20, 15, p. Spišiak 170, rod. Krivdová 100 euro. Na účet filiálky Hrašovík zaslali bohuznámi 40, 10 a 10 euro.

Jarná Zbierka na charitu činila 293,12 euro. Zbierka na energie bola 353,47 euro

Podporiť činnosť farnosti môžete vložením peňazí do pokladničiek, v sakristii kostola, na far. úrade, i na farský účet SK97 0900 0000 0004 4236 5787. Na kostol v Hrašovíku č.ú. SK08 0200 0000 0023 5596 8298.

Oznamy na Máj 2023

Sväté omše a pobožnosti v mesiaci Máj 2023 budú podľa rozpisu, ktorý sa nachádza na tretej strane tohto listu.

Počas mariánskeho mesiaca sa budeme 15 minút pred svätými omšami spoločne modliť Májovú pobožnosť. Od piatku, 19.5., spojíme pobožnosť aj s Novénou k Duchu Svätému.

V prvopiatkový týždeň budeme spovedať pred večernými svätými omšami. V Hrašovíku v stredu pred večernou svätou omšou. V piatok (5.5.) doobeda navštívi duchovný otec chorých našej farnosti. O 17.15 hod. začne májová pobožnosť a po nej bude nasledovať prvopiatková s vyloženou Oltárnou sviatosťou. Po svätej omši bude výmena ružencových tajomstiev.

Na prvú sobotu v mesiaci (6.5.) bude svätej omši predchádzať o 7.00 hod. Fatimská pobožnosť. Pozývame zvlášť členov Ružencového spoločenstva.

Na sobotu, 6.5., nás Mestská časť KNV pozýva na Súťaž o najlepší Novošanský kotlíkový guláš. Príďte ochutnať. 

Od 8. do 13. mája duchovný otec Dominik čerpá dovolenku. Sväté omše a pobožnosti bude slúžiť otec Jozef Jurko. V prípade pohrebov a zaopatrenia sa obráťte na kňazov vo Farnosti sv. Rodiny na sídlisku Košice - Furča. V tých dňoch bude kancelária farského úradu zatvorená.   

V pondelok, 15.5., po večernej svätej omši bude na fare stretnutie pastoračnej a ekonomickej rady.

Vo štvrtok, 18.5., slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše vo farskom kostole budú ráno o 8.00 hod. a večer o 17.45 hod. V Hrašovíku bude o 18.30 hod.

V sobotu, 20.5. od 8.00 hod. v prípade dobrého počasia, prosíme mužov o pomoc pri kostole a pri farskej budove. Je potrebné prekopať a natiahnuť kábel medzi lampami na nádvorí kostola a očistiť od hrdze a natrieť plot za farskou budovou. Ak máte k tomu náradie, prineste ho so sebou.

Na 7. veľkonočnú nedeľu, 21.5.2023, je 57. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. O 15.00 hod. pozývame na Pobožnosť Cesty svetla, ktorú hranou formou pripravili deti s rodičmi našej farnosti. Cesta svetla nadväzuje na krížovú cestu a umožňuje kresťanovi cez 14 zastavení prežívať Veľkonočnú radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania.

Nedeľou Zoslania Ducha Svätého, 28.5., sa končí Veľkonočné obdobie. Tento deň môžeme získať úplné odpustky pri slávnostnom recitovaní alebo speve Príď, Duchu Svätý, tvorivý. Týmto hymnom začneme sväté omše.

Pondelkom, 29.5., začína Cezročné obdobie. Veľkonočnú sviecu spolu s krstiteľnicou presunieme do bočnej kaplnky, aby sa od nej mohli zažať sviece pokrstených. Pri slávení pohrebných obradov sa zapálená kladie k rakve na znak toho, že pre kresťana je smrť jeho Veľkou nocou. Od tohto dňa začíname sa modliť Anjel Pána.

Ak máte záujem dať odslúžiť svätú omšu za vašich nebohých alebo živých v mesiacoch jún-júl, môžete to urobiť v kancelárii farského úradu.

Ďakujeme za vašu štedrosť pri milodaroch na potreby kostolov a farnosti. Zvlášť bohuznámym za 50, 50 a 50 euro. Na farský účet zaslali bohuznámi 50, 50, 15, 50 a 20 euro. Na účet filiálky Hrašovík zaslali bohuznámi 40, 10 a 10 euro.

Májová Zbierka na energie, ktoré od apríla predstavujú 870 euro mesačne, bude  v nedeľu 14.5. V nedeľu 21.5. bude Zbierka na katolícke masmédiá

Podporiť činnosť farnosti môžete vložením peňazí do pokladničiek, v sakristii kostola, na far. úrade, i na farský účet SK97 0900 0000 0004 4236 5787. Na kostol v Hrašovíku č.ú. SK08 0200 0000 0023 5596 8298.

Sv. omše a iné pobožnosti na najbližší týždeň slávené v našich kostoloch Sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi a sv. Marty v Hrašovíku.

Formačno-informačný týždenník vydávaný vo Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Nájdete v ňom info o dianí vo farnosti.