Farské oznamy

Oznamy na mesiac Máj 2024

Sväté omše a pobožnosti v mesiaci Máj budú podľa rozpisu, ktorý sa nachádza v Liste sv. Ladislava. V máji sa budeme 15 minút pred svätými omšami spoločne modliť Májovú pobožnosť. Od piatku, 10.5., ju spojíme pobožnosť aj s Novénou k Duchu Svätému.

V prvopiatkovom týždni budeme v KNV spovedať pred večernými svätými omšami. V piatok (3.5.) doobeda duchovný otec navštívi chorých. Prvopiatková pobožnosť bude v Košickej Novej Vsi 15 min. pred svätou omšou, po ktorej bude výmena ružencových tajomstiev. V Hrašovíku bude prvopiatková pobožnosť na záver svätej omše, po ktorej bude nasledovať stretnutie tých, čo sa prihlásili do spoločenstva. Môžu prísť aj ďalší záujemcovia.

V sobotu 4.5. je Púť Rádia Lumen do Svätyne Božieho Milosrdenstva v Krakove. Odchod autobusu je ráno o 2.00 hod. od kostola a následne sa zastaví na zástavke pred budovou Magnólie. Z toho dôvodu Fatimská pobožnosť nebude, len svätá omša.

V štvrtok 9.5. máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sväté omše budú v KNV o 8.00 a 17.45 hod. a v Hrašovíku o 18.30 hod.

Od 13. do 18. mája duchovný otec čerpá dovolenku. Počas tých dňoch kancelária farského úradu zostane zatvorená. Sväté omše a pobožnosti bude slúžiť pán dekan. Vyslúženie pohrebov a zaopatrovanie sa obráťte na kňazov z Farnosti sv. Rodiny na Sídlisku Dargovských hrdinov (Furča).

V nedeľu 19.5. je Slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Spevom Duchu Svätý príď z neba môžeme získať úplné odpustky. 

Po večernej svätej omši v piatok 24.5. budú v KNV Moderované chvály pred Sviatosťou oltárnou. Príďte chváliť Pána. Môžete sa do nich zapojiť svojimi chválami, prosbami a vďakami. Pri vchode do kostola sú pripravené lístočky, na ktoré ich môžete napísať a do štvrtka večera vhodiť do krabičky.

V sobotu 25.5. o 11.00 hod. bude požehnanie motoriek a motorkárov. Po nej bude nasledovať spanilá jazda a spoločný guľáš na farskom dvore. 

V štvrtok 30.5. máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.  Sväté omše budú v KNV o 8.00 a 17.45 hod. a v Hrašovíku o 18.30 hod. Po večernej svätej omši v KNV bude procesia.

V piatok 31.5. doobeda navštívi duchovný otec chorých pred prvým piatkom v mesiaci Jún.

Ďakujeme za vašu štedrosť pri milodaroch na potreby chrámu a farnosti. Na potreby kostola ste prispeli na účet 100, 20 a 15 euro.

Pri svätých omšiach na Siedmu veľkonočnú nedeľu (12.5.) je Zbierka na katolícke masmédiá. Osobitná zbierka na nový bohostánok bude 19.5. pri svätých omšiach. Zbierka na Kňazský seminár činila 289,50 euro.

Podporiť činnosť farnosti môžete vložením peňazí do pokladničiek, v sakristii kostola, na farskom úrade i na farský účet SK97 0900 0000 0004 4236 5787 alebo na účet kostola v Hrašovíku SK08 0200 0000 0023 5596 8298. Vopred ďakujeme.

Trochu štatistiky z farnosti

V mesiaci november sme pokrstili a privítali do nášho spoločenstva:

9.12. - Samuel Unoka

17.12. - Zuzana Krchová

Na večnosť sme odprevadili:

12.12. - Alžbeta Mrasková

Sv. omše a iné pobožnosti na najbližší týždeň slávené v našich kostoloch Sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi a sv. Marty v Hrašovíku.

Formačno-informačný týždenník vydávaný vo Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Nájdete v ňom info o dianí vo farnosti.