Farské oznamy

Oznamy na Október 2023

Sväté omše a pobožnosti v mesiaci Október 2023 budú podľa rozpisu, ktorý sa nachádza na tretej strane tohto listu.

Od 10. do 18. októbra 2023 duchovný otec čerpá dovolenku. Sväté omše a pobožnosti bude slúžiť pán dekan Jozef Jurko. V prípade pohrebov a zaopatrenia sa obráťte na kňazov vo Farnosti sv. Rodiny na sídlisku Furča. V tých dňoch bude kancelária farského úradu zatvorená.

Október je mesiacom modlitby ruženca, polhodinu pred sv. omšami (aj rannými) sa budeme spolu modliť modlitbu ruženca. Pred nedeľnou sv. omšou o 11.00 hod. sa duchovný otec bude modliť s deťmi jeden desiatok. Pozývame deti zapojiť sa k predmodlievaniu jedného Zdravas´u.

Pri spoločnej modlitbe ruženca v mesiaci Október v kostole či v rodine môžeme získať úplné odpustky.  

V prvopiatkovom týždni budeme spovedať pred večernými svätými omšami. V Hrašovíku v piatok (6.10.) od 16.15 hod.

Na prvý piatok (6.10.) doobeda duchovný otec navštívi chorých. Prvopiatková pobožnosť bude v Košickej Novej Vsi na záver svätej omši a v Hrašovíku o 16.45. hod. Po svätých omšiach bude výmena ružencových tajomstiev.

Na prvú sobotu v mesiaci (7.10.) bude svätej omši o 7.00 hod. predchádzať Fatimská pobožnosť.

Pravidelné štvrtkové Eucharistické adorácie za duchovné povolania začnú o 16.30 hod. Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a ukončíme ich Modlitbou Vešpier a Eucharistickým požehnaním.

Nedeľa, 22.10.2023, je tzv. Misijnou nedeľou. Sme vyzvaní, aby sme si oživili misijnú úlohu a zodpovednosť pre šírenie kresťanstva. Chceme to urobiť osobitnou pobožnosťou pri kríži na Agátovej ulici o 14.00 hod.

Pripomíname, že v noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 3.00 hod. posúvame hodiny na 2.00 hod.

Na kostol obetovali bohuznámi 100, 1000, 100 a 50 euro. Na farský účet zaslali bohuznámi 50, 15, 100 a 20 euro. Na účet filiálky Hrašovík zaslali bohuznámi 40, 20, 10 a 10 euro. Ďakujeme za vašu štedrosť.

Zbierka na Obišovce činila 484,50 euro. Dnes, 1.10., je Zbierka na Rádio Lumen a v nedeľu 22.10. Zbierka na misie. 

Podporiť činnosť farnosti môžete vložením peňazí do pokladničiek, v sakristii kostola, na farskom úrade i na farský účet SK97 0900 0000 0004 4236 5787 alebo na účet kostola v Hrašovíku SK08 0200 0000 0023 5596 8298.


Sviatosť manželstva chcú prijať:

- Marek Jászay a Marianna Šimková

- Martin Szabó a Kristína Parnayová

- Samuel Neupauer a Lucia Garajová

Kto by vedel o nejakej prekážke k uzatvoreniu manželstva, nech to nahlási na farskom úrade.

Trochu štatistiky z farnosti

V predchádzajúcom mesiaci sme pokrstili a privítali do nášho spoločenstva:

16.9. - Martin Rozkoš

16.9. - Ema Karin Hošková

Sviatosť manželstva si vyslúžili:

2.9. - Jakub a Lenka Velentíni 

Na večnosť sme odprevadili:

2.9. - Pavlína Káčerová

7.9. - Emil Štofčo

18.9. - Anna Zádorová

18.9. - Eliška Rajdošová

22.9. - Júliana Köverová

Sv. omše a iné pobožnosti na najbližší týždeň slávené v našich kostoloch Sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi a sv. Marty v Hrašovíku.

Formačno-informačný týždenník vydávaný vo Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Nájdete v ňom info o dianí vo farnosti.