Rok 2023

Poetica musica

Na Piatu pôstnu nedeľu, 26. marca 2023 nám Tvorivá skupina Poetica Musica, v komornom zložení o. Martin Gnip a Zuzana Eperješová, pripravila v našom Farskom kostole sv. Ladislava Pobožnosť krížovej cesty Živé spomienky (z diela „Živý. Mŕtvy. Večný“) Záujemcovia si mohli zakúpiť Knihu s CD albumom „Živý. Mŕtvy. Večný“ a následne si ju u autorov nechať podpísať.

Púť do Svätej Zeme

Veriaci našej farnosti z Košickej Novej Vsi a Hrašovíka, spolu s niektorými z Rozhanoviec a Košických Oľšan sa zúčastnili na Púti do Svätej zeme od 5.-12. marca 2023.

Naša skupina 48 pútnikov a sprievodca o. Marek Hutár mala možnosť navštíviť mnohé miesta, ktoré sú dôležité pre nás kresťanov. Miesto narodenia Ježiša Krista - Betlehem, miesto jeho umučenia a smrti - Jeruzalem, ale i mnohé iné, kde žil, učil a robil zázraky (Nazaret, Kafarnaum, Betsaida, Jericho a ďalšie).

Aby sme využili voľný čas, navštívili sme aj neplánované miesta ako pevnosť Herdium či akvadukt v Cezárei Filipovej.

Duchovný otec Marek Hutár nám ponúkol obsiahle komentáre a vysvetlenia k miestam, ktoré sme navštívili. A to v spojitosti s verejným účinkovaním Ježiša, ale aj vzhľadom na históriu Izraelského národa a následne kresťanov.

Aj touto cestou sa mu chceme poďakovať za túto službu pre veriacich našej farnosti počas putovania vo Svätej zemi. 

Tieňová krížová cesta

Na Prvú pôstnu nedeľu (26. februára 2023) nám deti s rodičmi pripravili pobožnosť krížovej cesty, v ktorej využitím tieňa sprítomnili jednotlivé zastavenia. Takouto nevšednou formou sme mohli uvažovať nad jednotlivými udalosťami, cez ktoré musel Pán Ježiš prejsť, aby nám ponúkol spásu. Ďakujeme Vladovi a Števke za myšlienku, prípravu a nácviky.

Sviatosť birmovania

30. apríla 2023, na Nedeľu Dobrého Pastiera, sme medzi sebou privítali nášho otca arcibiskupa, Mons. Bernarda Bobera, ktorý naším 35 mladým ľuďom vyslúžil sviatosť birmovania. Ďalej im vyprosujeme, aby dary Ducha Svätého v nich neustále účinkovali a prinášali veľa ovocia. Tak žili zodpovedným kresťanským životom. Ďalšia príprava na sviatosť birmovania začne v septembri 2024. Autor foto: Eugen Bernáth