Udialo sa v Roku 2021

Stretnutie starkých

2021-10-21: Súčasné opatrenia nám neumožňujú sláviť vo veľkom vzácnu životnú etapu ľudského života, ktorú nazývame aj jeseňou života. Napriek tomu sme sa zišli vo štvrtok 21.10. na svätej omši, aby sme požehnali našim starkým a vyprosili im Božie požehnanie i zdravie. Určite to potrebujú od nás všetkých.

V homílii sme si pripomenuli význam prítomnosti starých rodičov v našich rodinách, ktorí zaručujú prenos veľkých hodnôt. Takéto výzvy sa nachádzajú v dokumente Pápeža Františka Amoris Laetitia.

Nechýbala záverečná fotka prítomných 80-tnikov s duchovným otcom.

Požehnanie zvona

2021-09-01: Prvý septembrový deň sme mohli v Ekumenickej bohoslužbe, za účasti farárov z Ev. cirkvi a.v. Dušana Havrilu, Reformovanej cirkvi Eriky Domonkošovej a Rím. kat. cirkvi Dominika Macáka, požehnať obnovený zvon. Doprevádzalo ho odovzdanie osvedčení o ručnom zvonení, výstava zvonov a zvončekov, ako aj názorná ukážka odlievania zvona, či výstava fotografií o zvone, zvonici a bývalých hrašovíckych zvonároch.

Hrašovícky zvon je najstaršou historickou pamiatkou obce. Bol odliaty v roku 1802 zvonolejárom Kristiánom Pavlom Lebrechtom na objednávku hrašovíckych richtárov. Na zvone zvonili miestni zvonári pri rôznych významných udalostiach ako aj vtedy, keď niekto v dedine zomrel.

V roku 1998, po postavení kostola sv. Marty a zvonice s elektronickými zvonmi, sa prestalo na zvone zvoniť. Vedeniu obce a niekoľkým nadšencom osud osiroteného zvona nebol ľahostajný. Myšlienka obnoviť ručné zvonenie a úsilie povýšiť zvon na národnú kultúrnu pamiatku, prinieslo svoje ovocie v tejto slávnosti. Janka Amrichová

Odpust sv. Marty

2021-08-01: Odpustová slávnosť sv. Marty v Hrašovíku pripadla tohto roku na nedeľu 1. augusta. Predchádzala jej trojdňová duchovná obnova, počas ktorej duchovný otec Dominik Macák predstavil sv. Martu ako ženu nádeje, dôvery a radosti.

Patrónke nášho kostola, bola venovaná aj homília hlavného celebranta slávnostnej omše, prepošta a dekana Pavla Drába z Košíc. Vyzdvihol veľkú a nezlomnú vieru sv. Marty v Ježiša Krista. Práve táto jej viera by nám mala byť podnetom pre náš duchovný život. Slávnostný kazateľ nebol v Hrašovíku po prvý krát. Bol naším vzácnym hosťom na jeseň v roku 2013, keď sme si pripomínali 15. výročie konsekrácie kostola. O to viac sme sa potešili jeho opätovnej návšteve.

Spolu s naším duchovným otcom koncelebroval omšu výpomocný duchovný farnosti, Mons. Jozef Jurko. Nechýbali ani veriaci z neďalekého okolia. Manželia Gazdagovci v krojoch, nesúci ozdobený biely kríž, spolu s ďalšími pútnikmi z Košickej Novej Vsi, sú už neodmysliteľnou súčasťou slávnosti. Za to im patrí naše veľké ďakujem. Tohto roku prišlo aj viacero mladých rodín so svojimi malými ratolesťami. Ich bezprostrednosť, s akou odovzdávali kvety kňazom, po záverečnom poďakovaní veriacich, len umocnila hrejivú atmosféru, ktorá počas omše vládla.

„Bolo to to pekné“, vyjadrila svoje pocity jedna z farníčok po skončení omše. Síce nás zmáčal dážď, ale ani ten nenarušil sviatočnú náladu, s ktorou sme sa rozchádzali do svojich domovov. Jana Amrichová

Odpustová slávnosť v KNV

2021-06-27: Na konci mesiaca jún (27.6.2021), pri príležitosti osláv patróna našej farnosti sv. Ladislava, sme medzi nami privítali nášho pastiera otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Pri svojej návšteve nás povzbudil svojim príhovorom, v ktorom poukázal na podobnosť našej doby s tou, v ktorej žil sv. Ladislav.

Svätý kráľ Ladislav “žil v prostredí, ktoré bolo len naoko kresťanské”. Napriek tomu, “svedectvom svojho života pomohol ku kresťanskému životu tým, ktorí žili v jeho blízkosti”. Zároveň nás vyzval, aby sme “spoločne hľadali aj my spôsob, ako a čo je potrebné urobiť v dnešných časoch, aby sme kresťanské posolstvo dokázali odovzdať pochybujúcim i neveriacim, alebo hľadajúcim ľuďom.”

Pri svojej návšteve, nám požehnal reštaurované obrazy sv. Ladislava a sv. Vendelína. Renovácia tretieho obrazu sv. Juraja ešte stále pokračuje. Všetkých nás určite potešilo, že sa do chrámu vrátil renovovaný mosadzný luster i oltárne svietniky na všetky tri oltáre v našom chráme.

Chcem sa Vám všetkým poďakovať za vaše milodary, bez ktorých by tieto cennosti zostali naďalej “odložené”. Tak môžu tešiť mnohých, ktorí vstúpia do nášho chrámu alebo do spoločenskej miestnosti vo farskej budove. Ďakujeme aj za prípravu celej slávnosti.

Pri tejto návšteve oficiálne uviedol nášho duchovného otca Dominika Macáka do úradu farára.