Podpora

Drahí priatelia,

veľmi pekne ďakujeme za každú jednu pomoc v prospech nášho farského spoločenstva. Uisťujeme vás všetkých, že neustále myslíme v modlitbách na všetkých dobrodincov, ktorí prispievajú na naše chrámy, na prevádzku chrámov a farských budov i na rôzne pastoračné aktivity.

V súčasnosti dokončujeme obnovu vnútra farskej budovy po takmer 30 rokov jej užívania. Renovujeme vstup a okolie Kostola sv. Marty v Hrašovíku. Odovzdali sme na renováciu obraz sv. Vendelína, mosadzný luster a svietniky. Pripravujeme projekt pre úpravu okolia Kostola sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Svoju finančnú pomoc môžete odovzdať v chrámoch, na farskom úrade i jednorázovým prevodom alebo trvalým príkazom na naše účty:

  • Farnosť Košická nová ves: SK97 0900 0000 0004 4236 5787

  • Filiálka Hrašovík: SK08 0200 0000 0023 5596 8298