Udialo sa

Archív niektorých udalostí z predchádzajúcich rokov nájdete na týchto odkazoch:

Rok 2021

Detský tábor 2022

2022-07-17 (do 2022-07-22): Počas letných júlových dní, od 17. do 22. júla 2022, sedem vedúcich pripravilo pre 40 detí letný pobytový tábor v Zlatej Idke.

Tieto dni sme sa zamýšľali nad piatimi prirodzenými emóciami, ktoré odpovedajú na každodenné impulzy: radosť, smútok, hnev, znechutenie a strach. Tieto mohli rozpoznávať pri mnohých športových aktivitách a spoločných činnostiach. Ešte aj túra, hľadanie pokladu i nočná hra boli príležitosťou na spoznávanie toho, ako sa tieto emócie prejavujú v živote.

Posledný deň sme strávili v Medzeve, kde sme navštívili hámor, múzeum kinematografie a hvezdáreň. Celý tábor sme zavŕšili v Medzevskom kostole, kde sme slávili ďakovnú svätú omšu a odovzdali certifikáty o účasti deťom i animátorom.

Výzva k putovaniu

2022-07-16: Mnohí z vás ste prijali pozvanie na odpusty v Levoči a v Gaboltove. Sú to tradičné pútne destinácie v letnom mesiaci júl, kde môžeme prehĺbiť osobnú zbožnosť i vieru.

Obzvlášť sa teším, že jedna rodina prijala pozvanie k putovaniu na bicykloch. Vyskúšali sme si to, d.o. Dominik, Rišo, Filip a Martin, na stredajšom (13.7.2022) putovaní do Malej Viesky ku kostolu Narodenia Panny Márie. Bolo to pekných 36 km.

Aj sviatok Panny Márie Škapuliarskej láka objaviť krásu putovania. Mali sme na výber ďaleký Gaboltov alebo bližší Veľký Šariš. Pretože, všetkého veľa škodí, rozhodli sme sa pokračovať v malom. O to viac, keď s chlapcami vyrazila aj ich mamina Martina. Chlapci brali ohľad na nežné pohlavie :-) . Tešíme sa na ďalšie putovania, na ktoré pozývame ďalších záujemcov.

Odpust sv. Ladislava

2022-06-26: Na tohtoročnú odpustovú slávnosť sv. Ladislava, 26.6.2022 v Košickej Novej Vsi, prijal pozvanie farár-dekan v katedrálnej farnosti sv. Alžbety v Košiciach, vsdp. Allan Tomáš.

Vo svojom odpustovom príhovore nás pozval uvedomiť si silu dejín a tradícií, ktorá je prítomná v 725 rokoch života od prvej písomnej zmienky o Košickej Novej Vsi.

O to viac je pre nás kresťanov táto spomienka dôležitejšia, keďže je spojená s chrámom, v ktorom sme sa zišli. Bola viera tých, ktorí na tomto mieste žili a postavili kamenný chrám.

Oživovaná viera modlitbou, počúvaní Božieho slova a prijímaním sviatostí nech sa stane zárukou živého spoločenstva zídeného okolo Krista. Keď sa stretávame v našom chráme.

Oltáriky

2021-06-16: Je krásnym a silným zvykom konať Eucharistickú procesiu na prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo). Aj v našej farnosti sme využili krásne letné počasie a sprievodom sme požehnali priestor, v ktorom žijeme.

Prvé sväté prijímanie

2022-05-21: V sobotu pri svätej omši o 10.30 hod. prijalo 12 detí prvýkrát sväté prijímanie, Eucharistiu. Tejto slávnosti predchádzala piatková prvá Sviatosť zmierenia. Chceme pozvať ich rodičov a starých rodičov, aby deti neustále privádzali k ďalším a ďalším stretnutiam, kto tieto dve sviatosti budú môcť neustále prijímať. A tak posväcovať seba ale aj svoje okolie.