Farnosť sv. Ladislava

v Košickej Novej Vsi

Božie kráľovstvo

Sú udalosti, ktoré nás pozývajú k tomu, aby sme si uvedomili silu času. Ako svet a život v ňom napredujú. Najčastejšie ide o naše životné jubileá, alebo konce či začiatky nových období. Oni sú pozvaním odhaliť pravdu o celom stvorení, ktoré nenapreduje náhodne. Má svoje zavŕšenie. Pre nás kresťanov takýmto momentom je ukončenie jedného a začiatok nového liturgického roka.

Dnes slávime poslednú nedeľu liturgického roka zvanú Nedeľa Krista Kráľa. Ide o sprítomnenie Božieho zámeru s celým stvorením, ktoré v Božích plánoch má smerovať k Bohu a participovať na oslave Boha. Smerovať k udalosti, kedy sa Boh zjaví ako Pán dejín a celého stvorenstva.

Táto jeho manifestácia nemá politické ambície. Pre Ježiša, Božie kráľovstvo má zvláštny charakter, ktorý sme mohli spoznávať počas celého liturgického obdobia. Zvlášť postupné čítanie evanjelií, ktoré nás doprevádzalo, nám zjavovalo, že Božie kráľovstvo vyrastá z pevného základu, ktorým je láska. Tá, ak je dobre zakorenená, je zdrojom pokoja, slobody a plnosti života.

Naopak, ostatné kráľovstva, o tom nás učia dejiny ľudstva, sú postavené na sile zbraní a presadení vôle silných. Realizujú sa revolúciou, násilím, silou zbraní. Tieto nástroje sú limitované a pominuteľné, preto tieto mocnosti skôr či neskôr padnú. Nad tou politickou mocou je silnejšia moc, moc spomínanej pravej, nezištnej, slúžiacej lásky.

Prijmime Krista do svojho života a získame pravý pokoj a pravú slobodu. Tým prijmeme toho, ktorý nám ukazuje cestu prežívania pravej lásky svojou obetou na kríži. Totiž, v tom spočíva Božia logika šťastného života, ktorú často svet neprijíma. Ale ak prijme, prijme kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja.

COVID-19: Hľadať spoločné dobro.

V súčasnej dobe, v demokratickom a štátnom charaktere našej spoločnosti, udržať verejný poriadok a verejné zdravie je v kompetencii štátu a štátnych inštitúcií. Istotne, štát zlyháva na mnohých úrovniach. A hlavne, čo sa týka v starostlivosti o zdravie jednotlivcov i spoločnosti. Je nepripravený aj na súčasnú situáciu. A s tým treba rátať aj pri našom rozhodovaní a konaní. Preto upozornenia lekárov i obmedzenosť nášho zdravotníckeho systému nás volajú, aby sme prevzali zodpovednosť za potreby celej spoločnosti i za budovanie spoločného dobra. Aby sme nestáli pred situáciou, v ktorej budeme počuť: "Prepáčte, ale v našej nemocnici už nie je viac miesta pre vášho otca i matku."

Prvý spôsob je akceptovanie nariadení, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR a Vláda SR. Akokoľvek sa nám zdajú iracionálne - ani nie tak v ich potrebe, ako skôr v ich všeobecnosti. Nosiť rúško je potrebné - to nikto nespochybňuje. Ale všade? Všeobecnosť nariadenia je dôsledkom nezodpovednosti mnohých, ktorí doteraz nedbali na dodržiavanie základných princípov - napr. R.O.R. (rúško, odstup, ruky). Predstavte si, že poviete dieťaťu: “Môžeš si ísť zobrať len jednu lyžicu nutely.” Ale ono zje skoro všetko. Nebude nasledovať všeobecný zákaz jesť nutelu? Preto dodržujme nariadenia.

Druhý spôsob nás vedie ku konaniu, ktoré ide za hranicu nariadení. Napríklad, nosenie rúška "vždy", keď sa približujeme k osobe s vyšším vekom (prepáčte šesťdesiatnici, ale v tomto prípade patríte do tejto kategórie), k ľuďom s chronickými chorobami či obezitou. A to aj vtedy, keď žije v jednej domácnosti. Si dieťa, mladík či deva, nemusíš vedieť, že si nosičom tohto vírusu. Ale mať rád a vážiť si život tvojej mamky, starkého či súrodenca môžeš, alebo lepšie musíš. Aj tým, že si umyjeme (či vydezinfikujeme) ruky vždy, keď prichádzame z vonku do vnútra nášho príbytku, práce či školy. Aj vtedy, keď sa nám zdajú byť čisté. Jednoducho vírusy nevidíme.

Vírus, tento i ďalšie, je spoločným zlom. Zlom, ktorý napáda či ovplyvňuje celú spoločnosť. Snažiť sa pochopiť nastavené limity a dodržiavať ich znamená zamýšľať sa nad "spoločným dobrom", ktoré je srdcom a nosným princípom Sociálnej náuky Cirkvi. Zároveň, kreatívne hľadať spôsoby transformácie tejto obmedzujúcej situácie na niečo cenné. Jedným cenným prínosom bude určite uvedomenie si prítomnosť najbližších a ich vzácnosť.

Na tomto mieste nájdeš úlohy, ktoré vyplň a odošli.

Klikni sem a nájdeš to, čo hľadáš. Odpovedz a odošli.