Farnosť sv. Ladislava

v Košickej Novej Vsi

Mesiac ruženca

Vstúpili sme do mesiaca, ktorému zvykneme dávať rôzne prívlastky. Najčastejším sú tieto dva: mesiac ruženca a mesiac starších.

Keď sa Pápež František zamýšľal nad Modlitbou posvätného ruženca, pri jednej príležitosti ju nazval ako „val na ochranu spoločenstva pred rozdelením, ktoré spôsobuje Zlý“. Takúto silu vidí v tejto modlitbe. Ak doplníme slová Pápež Pia XII., ktorí ju nazval „súhrnom celého evanjeliového posolstva“, nemôžeme neobjaviť silu tejto modlitby. Preto ona doprevádza veriacich po stáročia v dejinách Cirkvi.

Modlitba ruženca je vyskúšanou a osvedčenou formou modlitby, ktorá bola a je zdrojom vytvárania spoločenstva a porozumenia. Zvlášť, keď sa ju modlíme v rodinnom kruhu alebo v našich spoločenstvách.

Diabol túži rozbiť akékoľvek spoločenstvo. Ponajprv to s Bohom. Vytrhnúť človeka z Božieho objatia. Následne zasiať ducha roztržky do priestoru vzťahov medzi ľuďmi. Najčastejšie prostredníctvom skresľovania reality a vnímania vecí. Vnáša tiene tam, kde svieti svetlo. Naopak, Modlitba ruženca je spôsob, akým prijímame Božieho Ducha, ktorý pracuje na zjednotení, vzbudení a vytvorení harmónie. Pritom modliaci uvažuje nad tajomstvami dejín spásy. Teda Božej prítomnosti a lásky, a vedie Bohom objatého človeka k tomu, aby objal blížneho.

Pápež Pius IX. spojil túto modlitbu v mesiaci október s možnosťou získania úplných odpustkov. Tie môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine. Stačí jeden ruženec (päť desiatkov). K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách . Tak sa modlitba stáva časom zmierenia i s našimi zosnulými, a zmierenia našich zosnulých s Bohom.

Objavme silu tejto modlitby v našich rodinách a pri návšteve nášho chrámu. Prináša ozajstné zmierenie a pokoj. Ak vám chýba spoločná modlitba manželov či večerná modlitba celej rodiny, október je príležitosťou, začať s jedným tajomstvom. Zapáľme si v obývačke hromničnú sviečku a vytvorme modliace sa spoločenstvo.

Môže to byť to, ktoré si zoberiete začlenením sa do nášho Ružencového spoločenstva. Ono potrebuje vašu rodinu a vaša rodina potrebuje modlitbu tohto spoločenstva. Neváhajte, a prihláste sa u duchovného otca. Zároveň povzbuďte aj vašich príbuzných a priateľov—nezáleží či máš osemnásť alebo deväťdesiat, či si muž alebo žena. Dôležitá je túžba po modlitbe. Povzbudzujeme zvlášť mladých manželov, rodiny a mladých. Vytvárate si neskutočné duchovné bohatstvo a ochranu našej Nebeskej matky Panny Márie.

Na tomto linku nájdete farský informačný bulletin našej farnosti List sv. Ladislava, ktorý vychádza každý mesiac.

Ak chceš vedieť časy a úmysly svätých omší, toto je miesto pre teba. Stačí kliknúť na obrázok a budeš presmerovaný na príslušnú stránku.

Činnosť činnosť farského spoločenstva, udržiavanie priestorov i majetku sa nezaobíde bez darov. Tu nájdeš ďalšie informácie.

Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa. Klikni a zapoj sa aj ty.

Svätý Otec František nás pozval prežívať aj Rok rodiny Amoris Laetitia. Cieľom tohto roku, ktorý začal na slávnosť sv. Jozefa, 19. marca 2021, je reflexia nad odkazom synody o rodine.

Fotogaléria

Fotogaléria z diania v našej farnosti. Všetky práva vyhradené. Ak použijete vybrané fotky, prosíme, aby ste nás o tom upovedomili.

Fotky z odpustovej slávnosti sv. Ladislava

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Pre deti

Na tomto mieste sa nachádzajú informácie pre pastoráciu detí a ich rodičov. Zvlášť pre prípravu na prvé sväté prijímanie a témy detských omší.

Pre mladých

Začíname so svätými omšami pre mladých, post-birmovancov a budúcich birmovancov.