Farnosť sv. Ladislava

v Košickej Novej Vsi

Mesiac Máj

Máj je mesiac, ktorý si najviac spájame s úctou Panny Márie. Je to mesiac pobožností k Nebeskej Matke, modlitby litánií či pútí do mariánskych svätýň. Mária nás pozýva kontemplovať tajomstvá Ježišovho života a jeho tvár. Kontemplácia srdcom Panny Márie kresťanské rodiny ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže prekonať rôzne životné skúšku. Ide o Máriin spôsob, ako o tom hovorí Evanjelista Lukáš: "Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich."

Ak chceme odhaliť pôvod takejto mariánskej úcty, musíme sa vrátiť najmä do stredoveku. Silná úcta k Panne Márii pochádza od filozofov vo francúzskom meste Chartres, ktorí Máriu vnímajú nie len ako Bohorodičku, ale aj ako Stolica Múdrosti a jednu z najväčších filozofov. Bol to však kráľ Kastílie a Leónu Alfonz, ktorý spája Pannu Máriu s ružou, májovým kvetom, keď ju oslavuje ako: "Najkrajšia Ruža ruží, kvet kvetov, žena medzi ženami, jediná pani, svetlo svätých a cesta do neba». Krátko nato blahoslavený Enrico Suso di Costanza, dominikán a mystik, ktorý žil v rokoch 1295 až 1366, sa obracia na Nebeskú matku týmito slovami: "Požehnaná si ty, Úsvit, nad všetkými stvoreniami; a nech je požehnaná Tvoja tvár ako rozkvitnutá lúka posiata červenými ružami; požehnaná Večná Múdrosť ozdobená rubínovými kvetmi". V tomto čase sa rodí aj Modlitba ruženca, ktorého odkaz na kvety je zrejmý už z názvu. Tak ako sa milovanej osobe daruváva kytica ruží, tak sa Bohorodičke daruváva kytica zložená z modlitieb Zdravasʼ, Mária .

Asi najväčšie rozšírenie Mariánskej úcty spojenej s mesiacom kvetov zavádza sv. Filip z Neri v Ríme, ktorí učí svojich mladých okrášľovať kvetmi obrazy Nebeskej Matky. Zároveň ich pozýva spievať na ňu chvály a na jej počesť poprinášať skutky umŕtvovania. Takto sa rozmáha ľudová zbožnosť, živená modlitbou, počas ktorej sa spievali litánie a obrazy či sochy Bohorodičky boli korunované kvetmi. A bol to jezuita Annibale Dionisi, ktorý v sicílskej Parme, píše tieto slová: "Mesiac Márie, alebo mesiac Máj nech je zasvätený Márii s cvičením rôznych cností ponúkaných jej zo strany skutočným mariánskych ctiteľov". A tak k zbožnosti sa prikladá výzva pestovania čností.

Zvyšok je nedávna história, podporená vyhlásením Dogmy o Nepoškvrnenom počatí (1854) a Encyklikou Mense Maio (1965) pápeža Pavla VI. Pápež označuje Máj za mesiac, počas ktorého rastie v chrámoch i v domácnostiach úcta k Márii. Ona je "stále cestou, ktorá vedie ku Kristovi. Každé stretnutie s ňou nemôže nevyústiť do stretnutia so samotným Kristom."

Objavme aj my v tomto mesiaci Máj Máriinu cestu, ktorá vedie ku Kristovi. Keď nás, ako tých obsluhujúcich v Káne Galilejskej, pozýva slovami: "Urobte všetko, čo vám (Ježiš) povie!"

Naša farnosť sv. Ladislava a Mestská časť Košice - Košická Nová Ves organizujú v lete pre deti pobytový tábor. Je určený pre deti vo veku 6 až 14 rokov. Ide o kreatívno- dobrodružný a športový tábor ladený v kresťanskom duchu a so zodpovednými animátormi Tinou, Milanom, Slávkou, Vierkou a duch. otcom Dominikom. Pre deti sme pripravili bohatý program, hry, výlety, súťaže, kino grilovačku, hľadanie pokladu. Každý deň bude zameraný na niečo nové, počas ktorého chceme rozvíjať v deťoch kreativitu, fantáziu i ducha spoločenstva.

Miesto: Rekreačné zariadenie Zlatá Idka
Dátum: 17. až 22. júl 2022
Suma:
125 euro na dieťa

Svoje dieťa môžete prihlásiť kliknutím na tento link.

Na tomto linku nájdete farský informačný bulletin našej farnosti List sv. Ladislava, ktorý vychádza každý mesiac.

Ak chceš vedieť časy a úmysly svätých omší, toto je miesto pre teba. Stačí kliknúť na obrázok a budeš presmerovaný na príslušnú stránku.

Činnosť činnosť farského spoločenstva, udržiavanie priestorov i majetku sa nezaobíde bez darov. Tu nájdeš ďalšie informácie.

Ďakovná púť do Ríma

Na prelome mesiacov apríl-máj 2022 sa naša farnosť zúčastnila na Ďakovnej púti v Ríme. Svojou prítomnosťou sme mohli poďakovať Svätému Otcovi Františkovi za jeho apoštolskú cestu na Slovensko. Zároveň sme mohli navštíviť Rímske miesta späté s cirkevnými ale aj svetskými dejinami.

Modlitba za mier

Mnohokrát a mnoho rokov sme sa pokúšali vyriešiť naše konflikty silou a zbraňami; veľa momentov nepriateľstva a temnoty, veľa preliatej krvi, veľa zlomených životov a veľa pochovaných nádejí... Ale naše úsilie bolo márne.

Teraz nám, Pane, pomôž! Uč nás prežívať mier, veď nás k mieru a dávaj nám mier. Otvor naše oči a srdcia, a daj nám odvahu povedať: „už nikdy vojnu!“ Vlož do nás odvahu uskutočniť konkrétne činy na budovanie mieru.

Pane, Bože Abraháma a Prorokov, Bože Lásky, ktorý si nás stvoril a povolal, aby sme žili ako bratia, daj nám silu byť umelcami pokoja každý deň; daj nám schopnosť hľadieť láskavo na všetkých bratov, ktorých na našej ceste stretneme.

Umožni nám počúvať volanie našich spoluobčanov, ktorí nás žiadajú, aby sme premenili naše zbrane na nástroje mieru, naše obavy na dôveru a naše napätie na odpustenie.

Udržuj v nás plameň nádeje, aby sme sa rozhodli pre dialóg a zmierenie s trpezlivou vytrvalosťou, aby pokoj napokon zvíťazil. Nech sú slová rozdelenie, nenávisť a vojna vyhnané zo srdca každého človeka!

Pane, odzbroj náš jazyk a ruky, obnov naše srdcia a mysle, aby slovo, ktoré nás spája, bolo vždy brat a štýl nášho života sa stal pokoj. Amen.

Modlitba pápeža Františka, voľne preložené

Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa. Klikni a zapoj sa aj ty.

Svätý Otec František nás pozval prežívať aj Rok rodiny Amoris Laetitia. Cieľom tohto roku, ktorý začal na slávnosť sv. Jozefa, 19. marca 2021, je reflexia nad odkazom synody o rodine.

Fotogaléria

Fotogaléria z diania v našej farnosti. Všetky práva vyhradené. Ak použijete vybrané fotky, prosíme, aby ste nás o tom upovedomili.

Fotky z odpustovej slávnosti sv. Ladislava

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Pre deti

Na tomto mieste sa nachádzajú informácie pre pastoráciu detí a ich rodičov. Zvlášť pre prípravu na prvé sväté prijímanie a témy detských omší.

Pre mladých

Začíname so svätými omšami pre mladých, post-birmovancov a budúcich birmovancov.