Farnosť sv. Ladislava

v Košickej Novej Vsi

Akú odmenu ponúka Boh?

V mesiaci február, presnejšie na Popolcovú stredu 22. februára, začíname prežívať Pôstne obdobie. Toto obdobie sme pozvaní objaviť silu Ježišových slov: „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca“.

Je na mieste, aby sme sa zamysleli nad slovíčkom odmena, ktoré sa v evanjeliovom úryvku opakuje dobrých sedemkrát.   Nie nadarmo, veď človek vo svojom srdci túži dosiahnuť odmenu. Ona je tá, ktorá človeka priťahuje a pohýna.

Ježiš rozlišuje dva typy odmeny, ktoré človek môže získať. Odmena od ľudí a odmena od Boha.

Tá prvá od ľudí je dočasná alebo skôr prechodná. Ak sa stane najväčším zadosťučinením, takýto človek žije v obyčajnej ilúzii. Niekto to prirovnal k fatamorgáne, ktorá, keď ju dosiahne človek, odchádza s prázdnymi rukami. Preto Ježiš vyzýva učeníka: „Dajte si pozor“, pretože takáto odmena zomiera pred očami človeka. Takýto nikdy nenájde pokoj a zadosťučinenie.

Druhá odmena je od Boha a je večná. Je skutočná a definitívna, pretože je pravým cieľom života človeka. Bol stvorený preto, aby ju dosiahol - večný život. 

Pôstne obdobie a popolec, ktorý toto obdobie začíname, sú pripomenutím rozdielu medzi jednou a druhou odmenou. Pretože v každom dobrom geste, aj tom najvznešenejšom, sa skrýva nebezpečenstvo sebauspokojovania.

Stáva sa to vtedy, keď srdce človeka nie je slobodné. Nehľadá pravú lásku k Bohu a k ľuďom, ale ľudskú pochvalu, potlesk druhých a vlastnú slávu.

Ale Božie slovo, Ježišove slová, nás pozýva pozrieť sa s pravdou na tento rozdiel. Preto sa stáva cestou uzdravenia z našej neslobody a cestou života v novom duchu. A na tejto ceste sú potrebné všetky tri dary: modlitba, služba a pôst.

Modlitba prežívaná v skrytosti sa stane motívom rozkvitajúceho sa života v láske. Ona sa pretaví do konkrétneho spôsobu služby blížnemu. A pravý pôst, ktorý nespočíva v praktizovaní obyčajnej diéty, udrží vo forme a v zdravý nie naše telo, ale nášho ducha.

Príprava k sviatostiam

Nedeľné sväté omše o 11.00 hod. sú venované rodinám s deťmi. K tomu sú prispôsobené homílie i piesne. Boli by sme radi, ak by prijali pozvanie rodiny, ktoré majú deti od 3 do 15 rokov. Na tieto sväté omše pozývame aj birmovancov a ich rodiny.

Hraješ, učíš sa či učíš iných hrať na nejaký hudobný nástroj; alebo rád spievaš? Hľadáme teba: teda ďalších dospelých, mladých či deti, ktorí by chceli prispieť svojím spevom i hrou na hudobný nástroj k oslave Boha pri nedeľných svätých omšiach. Prihláste sa u manželov Števky a Vlada (tel. 0907/544423).

Nižšie, kliknutím na jednotlivé kategórie, nájdete ďalšie informácie k príprave na prijatie sviatostí.

Chcem pripomenúť rodičom prijímajúcich detí a birmovancom, že účasť na nedeľnej svätej omši a vo slávnosti je povinná! Nie je spojená len s prípravou, ale s prežívaním života viery. Ospravedlňuje nás len nemožnosť zúčastniť sa. Medzi tie patrí napr. choroba, skutky lásky blížnemu (opatrovanie), služby v práci...

Veďte seba i svoje deti, aby ste dokázali vidieť a prežívať veci duchovné. Formovanie duchovného rozmeru neodmysliteľne patrí spolu s telesným a duševným k dosahovaniu zrelosti osoby. Darujte sebe, ale aj vašim deťom, vybavenosť do života, ktorou v druhom nebudú vidieť len subjekt svojho šťastia, ale aj objekt svojej lásky; nie len telo, ktorým sa môžu uspokojiť, ale aj dušu, pre ktorú sa môžu obetovať; nie len známeho, ktorý čosi zariadi, ale aj priateľa, ktorému môžu byť darom.

Na tomto mieste sa nachádzajú informácie pre pastoráciu detí a ich rodičov.

V októbri 2022 sme začali prípravu na sviatosť birmovania "násť" ročných. Príprava dospelých bude počas Pôstneho a Veľkonočného obdobia.

Prihláška na prípravu dospelých k sviatostiam (krstu, birmovania, Eucharistie či sviatosti zmierenia).

Na tomto linku nájdete farský informačný bulletin našej farnosti List sv. Ladislava, ktorý vychádza každý mesiac.

Ak chceš vedieť časy a úmysly svätých omší, toto je miesto pre teba. Stačí kliknúť na obrázok a budeš presmerovaný na príslušnú stránku. 

Činnosť činnosť farského spoločenstva, udržiavanie priestorov i majetku sa nezaobíde bez darov. Tu nájdeš ďalšie informácie.

V roku 2023 chceme na tomto mieste uvažovať nad Modlitbou Otčenáš, ktorú nám ponúkol náš Pán ako vzor každej modlitby. 

Tu nájdete niektoré uvažovania, ktoré boli uverejnené počas roku 2023 v Liste sv. Ladislava. Ďalšie sa náchádzajú v archíve.

Fotogaléria

Fotogaléria z diania v našej farnosti. Všetky práva vyhradené. Ak použijete vybrané fotky, prosíme, aby ste nás o tom upovedomili.

Slávili sme Vianoce