Farnosť sv. Ladislava

v Košickej Novej Vsi

Duch Svätý vám pripomenie všetko

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého si my kresťania uvedomujeme, že prvým darom kresťanského života je Duch Svätý. Je to základný dar, ktorý zosiela Ježiš. Len v Duchu Svätom vytvárame vzťah s Bohom. Pretože Duch Svätý otvára naše srdce Božej prítomnosti.

Duch Svätý, ak prebýva v nás, hlboko premieňa naše srdce a umožňuje nám prežívať radosť z vedomia, že sme milovaným deťmi.

Prvou úlohou kresťanov je udržať pri živote oheň Ducha Svätého, ktorého zoslal od Otca sám Ježiš. Teda Božiu Lásku. Bez Ducha zhasnú všetky proroctvá, radosť bude nahradená smútkom, láska sa zmení na zvyk, služba sa stane otroctvom. V tom spočíva životodarná sila Ducha Svätého, ktorý pôsobí vo svete. Ona je tou silou, ktorá vytvára dejiny Cirkvi a sveta, v ktorej je živá láska.

Málo si uvedomujeme, že prostredníctvom Ducha Svätého a jeho darov, vytvárame originálne diela lásky, služby a viery. Náš život sa stáva mozaikou týchto originálnych skutkov.

Ako to robí Duch pôsobiaci v nás? Učí nás a pripomína nám Ježišove slová. V učení a pripomínaní sa obnovuje naša viera. A Ježišove slová musia byť znovu učené a pripomínané. On je spojivkom medzi Ježišovým učením a človekom. Duch Svätý umožňuje človeku pochopiť v každej etape dejín Božie slovo, ktoré bolo odovzdané v ďalekej minulosti.

Nestačí počúvať Božie slovo. To robili aj Apoštoli dennodenne, napriek tomu ho celkom nepochopili. Potrebovali Ducha Tešiteľa, ktorý ich učil v pravde toto Slovo prijať, zachovať i naplniť.

A my, ľudia dnešnej doby, potrebujeme prítomnosť Ducha a jeho darov, aby sme boli naplno učeníkmi Ježiša Krista. 

Na tomto mieste sa nachádzajú informácie pre pastoráciu detí a ich rodičov.

V októbri 2022 sme začali prípravu na sviatosť birmovania "násť" ročných. Príprava dospelých bude počas Pôstneho a Veľkonočného obdobia.

Prihláška na prípravu dospelých k sviatostiam (krstu, birmovania, Eucharistie či sviatosti zmierenia).

Na tomto linku nájdete farský informačný bulletin našej farnosti List sv. Ladislava, ktorý vychádza každý mesiac.

Ak chceš vedieť časy a úmysly svätých omší, toto je miesto pre teba. Stačí kliknúť na obrázok a budeš presmerovaný na príslušnú stránku. 

Činnosť činnosť farského spoločenstva, udržiavanie priestorov i majetku sa nezaobíde bez darov. Tu nájdeš ďalšie informácie.

V roku 2023 chceme na tomto mieste uvažovať nad Modlitbou Otčenáš, ktorú nám ponúkol náš Pán ako vzor každej modlitby. 

Tu nájdete niektoré uvažovania, ktoré boli uverejnené počas roku 2023 v Liste sv. Ladislava. Ďalšie sa náchádzajú v archíve.

Fotogaléria

Fotogaléria z diania v našej farnosti. Všetky práva vyhradené. Ak použijete vybrané fotky, prosíme, aby ste nás o tom upovedomili.

Slávili sme Vianoce