Farnosť sv. Ladislava

v Košickej Novej Vsi

 Odpustky

Prvý novembrový týždeň môžeme my kresťania získať úplné odpustky v prospech našich zosnulých. Preto si pripomeňme ich význam a spôsob získania.

Cirkev v Katechizme Katolíckej cirkvi hovorí: „Odpustky sa získavajú prostredníctvom Cirkvi na základe moci zväzovať a rozväzovať, ktorú jej udelil Kristus“. Ide o milosť, ktorú človek prijíma od Boha Otca. Táto Božia milosť mu prináša „odpustenie časných trestov, ktoré si zasluhuje za svoje hriechy“. Zároveň Katechizmus dodáva: „Keďže aj zosnulí veriaci, ktorí sa očisťujú, sú členmi toho istého spoločenstva svätých, môžeme im okrem iného pomáhať tým, že pre nich získavame odpustky.“

Úplné odpustky pre duše v očistci možno získať raz denne od 1. do 8. novembra návštevou cintorína a modlitbou za zosnulých.

Okrem toho odpustky môžeme získať i v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2. novembra) návštevou kostola alebo kaplnky a modlitbou Otčenáš, Verím v Boha a modlitbou na úmysel Svätého Otca.

K získaniu odpustkov je potrebné splniť ďalšie tri podmienky:

1. prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom (stačí raz),

2. prijať v ten deň sväté prijímanie,

3. pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.

Na tomto mieste sa nachádzajú informácie pre pastoráciu detí a ich rodičov. Nájdete tu aj informácie pre prvoprijímajúce deti.

Máme aj ponuku pre mladých vo veku 14-16 rokov k pravidelnej (duchovnej) formácii. Stretká s rozhovormi i zábavou.

Chceš miništrovať (slúžiť) pri svätých omšiach a bohoslužbách? Príď na pravidelné stretnutia na prvú sobotu v mesiaci.

Prihláška na prípravu dospelých k sviatostiam (krstu, birmovania, Eucharistie či sviatosti zmierenia).

Ružencové s.

Výmena ružencových tajomstiev je na prvý piatok v mesiaci po svätej omši. Členovia sú pozvaní k spoločnej modlitbe na prvú sobotu v mesiaci. 

Dôchodok vytúžený

Mnohým uprostred života so všetkým tým stresom a hnevom, z úst ľahko uniklo  želanie: „Keby som mohol ísť čím skôr do dôchodku! Ak príde čas do dôchodku, ani jeden deň neostanem v práci. Budem sa mať dobre, potom konečne bude z rána fajront“. A tak nemálo ľudí ráta roky a mesiace, kým sa konečne podarí striasť záťaž, kým nepríde vytúžený dôchodok.

S odchodom do dôchodku sa často spájajú veľmi nereálne očakávania. Dôchodcovia si chcú po odchode do dôchodku už len oddýchnuť, dobehnúť prestávky, na ktoré v práci nemali čas. Aké účinky má úplná nečinnosť na fyzickú a duševnú mobilitu a emocionálnu rovnováhu? Neplatí aj tu známe príslovie: Kto odpočíva, hrdzavie?

Každý, kto si svoju osobnú identitu a úctu odvodil výlučne od profesionálnej činnosti sa pre nedostatok času nikdy nepozrel „cez plot“, by sa nemal čudovať, keď na dôchodku spadne do diery. Len tí, ktorí sa včas venovali iným záujmom, sa budú môcť tešiť na dôchodok ako na začiatok napĺňajúcej novej etapy života.

Myslí sa tu na pestovanie koníčkov. Každý, kto má rád záhradkárčenie, má viac času venovať sa svojmu koníčku. Tí, ktorí pre svoju fyzickú rovnováhu doteraz neurobili dosť, sa budú venovať športu. Netreba zabúdať na intelektuálne aktivity ako čítanie, muzicírovanie, návštevy múzeí, divadiel a cestovanie. 

Široké pole pôsobnosti je otvorené pre všetkých, ktorí sa chcú angažovať v sociálnej oblasti, v charite, pri starostlivosti o zdravotne postihnutých, v návštevnej službe chorých. Osobitne sú cenné modlitby seniorov. Ak ste nehovorili o Bohu svojim deťom, vnúčatám, blízkym, hovorte Bohu o nich. Vkladajte ich do zrniek ruženca, do každej modlitby, svätej omše. 

Duševná aktivita je tiež užitočnejšia ako lieky v starobe, pretože duševná slabosť urýchľuje proces starnutia mozgových buniek. Každý, kto odíde do dôchodku nielen fyzicky, ale aj duchovne, zomiera, pretože nič viac neočakáva. A každý, kto si neustále aktivuje december života, stále hovorí a premýšľa o chorobách, sa negatívami nainfikuje. 

Americký výskumník profesor Selye, ktorý vymyslel a definoval pojem stres, považuje za potrebné akceptovať stres. Ak budeme stále viac a viac namáhať    svoju pamäť, mentálne môžeme účinne pôsobiť proti procesu starnutia.

Goethe správne varoval: „Čím ste starší, tým musíte byť aktívnejší“. Mnohí starší ľudia sú v pokušení stať sa čoraz monotónnejšími, izolujú sa a zatrpknú. 

Pre nás „priemerných“ však platí aj to, že aktívny mozog má priame dopady na organizmus. Čím viac myslíme, tým viac sme schopní myslieť. Duševná sila, ktorá zaháňa malátnosť a únavu, má citeľný a viditeľne omladzujúci účinok. To aktivuje silu trpezlivosti zrodenej z nádeje.

Nádej nás ľudí vedie k nadšeniu pre každodenný život v láske, ale s dušou upriamenou na Nebo. (jj)

Na tomto linku nájdete farský informačný bulletin našej farnosti List sv. Ladislava, ktorý vychádza každý mesiac.

Ak chceš vedieť časy a úmysly svätých omší, toto je miesto pre teba. Stačí kliknúť na obrázok a budeš presmerovaný na príslušnú stránku. 

Činnosť činnosť farského spoločenstva, udržiavanie priestorov i majetku sa nezaobíde bez darov. Tu nájdeš ďalšie informácie.

V roku 2023 chceme na tomto mieste uvažovať nad Modlitbou Otčenáš, ktorú nám ponúkol náš Pán ako vzor každej modlitby. 

Tu nájdete niektoré uvažovania, ktoré boli uverejnené počas roku 2023 v Liste sv. Ladislava. Ďalšie sa náchádzajú v archíve.

Fotogaléria

Fotogaléria z diania v našej farnosti. Všetky práva vyhradené. Ak použijete vybrané fotky, prosíme, aby ste nás o tom upovedomili.

Slávili sme Vianoce