Farnosť sv. Ladislava

v Košickej Novej Vsi

Núdzový stav

Vláda v stredu 24.11.2021 ohlásila obnovenie núdzového stavu s platnosťou od štvrtka 25. novembra 2021, ktorého súčasťou je aj zákaz zhromažďovania. Bohoslužby sa (podľa vyjadrenia premiéra Hegera) nedostali medzi výnimky, okrem individuálnej pastoračnej činnosti.

Sväté omše od štvrtka 25.11. budú duchovní otcovia slúžiť súkromne na úmysly, ktoré sú uvedené v Liste sv. Ladislava. Pozývame vás, aby ste využili naše masmédiá k sledovaniu prenosov svätých omší. V čase, kedy zvyčajne bývajú sväté omše, duchovný otec bude k dispozícii v kostole, aby ste mohli prísť na sväté prijímanie alebo k sviatosti zmierenia. Bližšie informácie nájdete v Oznamoch.

Advent

Nedeľou 28.11.2021 začíname Adventné obdobie, ktoré vyvrcholí Vianocami. Ide o čas, ktorý nám je daný na to, aby sme privítali Pána. On prichádza v ústrety, aby nám umožnil overiť si našu túžbu po Bohu.

Jeho prvá návšteva sa uskutočnila Vtelením, kedy si Boh vzal na seba ľudské telo a narodil sa v betlehemskej jaskyni. Na Vianoce si pripomíname a znovu prežívame Kristov prvý príchod na túto zem. Je to ten radostný moment pre celé ľudstvo, kedy Boh navštívil svet.

Druhá návšteva sa odohráva v prítomnosti. Boh nás totiž navštevuje každý deň. Kráča s nami a jeho prítomnosť je potešujúcou skutočnosťou pre každého veriaceho človeka. Toto vedomie neustálej Božej prítomnosti si oživujeme cez slávenie sviatostí, čítanie Svätého písma a modlitbu.

Nakoniec nadíde tretí-posledný Ježišov príchod. Ide o naše stretnutie s Kristom pri poslednom súde, na ktorý sa pripravujeme každý deň svojím očakávaním. Preto tá výzva očakávať Pána s nádejou a byť bdelý.

Prežívanie adventného obdobia sa tak stáva časom Ježišovho pozvania k bdelosti. Tá spočíva v službe tomuto svetu a konkrétnym ľuďom v každej situácii. Človek počúvajúci Krista nepremrhá príležitosti na lásku. Nedovolí, aby ho zavalilo rozptýlenie alebo povrchnosť. Naopak, je pozorný na blížneho. Venuje mu svoj pohľad so záujmom. Snaží sa pochopiť jeho túžby, postoje i konanie.

V krátkosti povedané, Advent nás núti hľadieť k Nebu, no zostať s nohami vždy na zemi. Pretože svet je ten priestor, do ktorého prichádza Boh a v ktorom je kresťan volaný realizovať svoje povolanie k životu lásky. Istotne to prežíva v kontraste voči ľahostajnosti a beznádeje sveta, ale v radosti a nádeji, ktorá pochádza z tohto povolania bdieť.

A tak bdelý človek je ten, kto prijme pozvanie nenechať sa zavaliť spánkom skľúčenosti, nedostatku nádeje či ubíjajúceho sklamania. Zároveň odmieta slepú márnosť, ktorou svet prekypuje, a ktorá zabíja čas či osobný a rodinný pokoj. Naopak rozpoznáva skryté bohatstvo v maličkostiach a každého dňa práve tam, kde ho Pán umiestnil.

Prijmime pozvanie naplno prežiť toto obdobie dôležité pre našu vieru v prichádzajúceho Pána. Objavme, že ním sa opäť začína naša cesta k Pánovi. Cesta radosti, ale aj bolesti, svetla ale aj tmy. Cesta, ktorá sa stáva bojom. Je to však dobrý boj viery. Nebojme sa prijať Ježišovu výzvu k bdelosti a Jeho prijatiu.

A nech nám viditeľný symbol tohto obdobia - adventný veniec - pomáha zostať v pozícii bdelého a očakávajúceho človeka.

Na tomto linku nájdete farský informačný bulletin našej farnosti List sv. Ladislava, ktorý vychádza každý mesiac.

Ak chceš vedieť časy a úmysly svätých omší, toto je miesto pre teba. Stačí kliknúť na obrázok a budeš presmerovaný na príslušnú stránku.

Činnosť činnosť farského spoločenstva, udržiavanie priestorov i majetku sa nezaobíde bez darov. Tu nájdeš ďalšie informácie.

Adventný veniec

Mnohé z našich príbytkov - odporúčam, aby všetky - sú počas Adventného obdobia okrášlené nevšedným predmetom - symbolom. A to adventným vencom.

Použitie venca so sviecami na prežívanie Adventného obdobia je spojené s nemeckým protestantským pastorom Wichernom, ktorý ho v roku 1839 použil vo svojom oratóriu. Bol to kruh s 20 malými červenými a 4 veľkými bielymi sviecami. Toto použitie sa následne rozšírilo v severnom Nemecku. V 30-tych rokoch 20. storočia ho prijalo južné katolícke Nemecko, odkiaľ sa postupne rozširovalo do ostatného katolíckeho sveta. V niektorých krajinách sa rozširuje až po Druhom vatikánskom koncile.

Dnes je táto tradícia vlastná kresťanskému prežívaniu Adventného obdobia. Samotný adventný veniec v sebe nesie mnoho symboliky. Priblížme si aspoň niektoré z nich:

 • Jeho kruhový tvar je znakom večnosti a jednoty; pripomína aj korunu, ktorá je tiež znakom kráľovskej Ježišovej hodnosti a jeho víťazstva nad temnotou.

 • Zelené konáriky, z ktorých je veniec upletený, symbolizujú nádej a život. Prichádza Pán, ktorý porazí temnotu a smrť.

 • Štyri sviečky sa zapaľujú jedna po druhej počas štyroch adventných nedieľ. Symbolizujú svetlo uprostred tmy: spása, ktorú priniesol Ježiš Kristus, je svetlom pre život každého človeka. Tie majú osobitný význam a názov:

  1. svieca sa nazýva „Prorokova svieca“, pretože pripomína proroka Micheáša, ktorý predpovedal, že Mesiáš sa narodí v Betleheme a symbolizuje nádej;

  2. svieca sa nazýva „Betlehemská svieca“, aby si pripomenula mesto, kde sa narodil Mesiáš, a symbolizuje volanie k spáse;

  3. svieca sa nazýva „Svieca pastierov“, ktorí boli prví, čo videli a uctili si Mesiáša a symbolizuje radosť;

  4. svieca sa nazýva „Svieca anjelov“, ktorí prví oznamujú svetu narodenie Mesiáša a symbolizuje lásku.

 • Dve farby sa odporúčajú na výzdobu: červená, ktorá vyjadruje božstvo prichádzajúceho Pána a fialová obrátenie človeka.

Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa. Klikni a zapoj sa aj ty.

Svätý Otec František nás pozval prežívať aj Rok rodiny Amoris Laetitia. Cieľom tohto roku, ktorý začal na slávnosť sv. Jozefa, 19. marca 2021, je reflexia nad odkazom synody o rodine.

Fotogaléria

Fotogaléria z diania v našej farnosti. Všetky práva vyhradené. Ak použijete vybrané fotky, prosíme, aby ste nás o tom upovedomili.

Fotky z odpustovej slávnosti sv. Ladislava

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Pre deti

Na tomto mieste sa nachádzajú informácie pre pastoráciu detí a ich rodičov. Zvlášť pre prípravu na prvé sväté prijímanie a témy detských omší.

Pre mladých

Začíname so svätými omšami pre mladých, post-birmovancov a budúcich birmovancov.