Farnosť sv. Ladislava

v Košickej Novej Vsi

Ježiš je živý!

Na Veľkú noc nám zaznieva silná výzva: „Nechajme Boha Otca vzkriesiť Ježiša Krista, Živého, z hrobov, do ktorých sme ho zavreli my ľudia zavreli.“ Táto výzva zaznela na Veľkú noc pred dvoma rokmi z úst súčasného pápeža Františka.

Nenechajme ho uväzneného v predstavách, v ktorých ho často väzníme. Prebuďme ho z pokojného spánku, do ktorého sme ho umiestnili, aby nás nerušil a netrápil.

Veľká noc je časom, keď živý Ježiš chce vstúpiť do nášho každodenného života. Vstáva z hrobu našich hriechov a prichádza priniesť pokoj do našej doby poznačenej nepokojom, neprijatím či hádkami. Prichádza živý s darom zmierenia, do mnohých našich narušených vzťahov bez lásky. Prichádza so súcitom tam, kde to ľudia potrebujú. Prichádza so spravodlivosťou do sveta, kde vládne nerovnosť a klamstvo. Predovšetkým chce pripomenúť, že každý z nás ľudí je schopný žiť životom lásky a bratstva.

Preto nemôžeme sláviť Veľkú noc, ak zostaneme v smrti; ak zostaneme väzňami minulosti; ak v živote nemáme odvahu nechať si odpustiť Bohom. Jednoducho zmeniť sa. Rozísť sa so skutkami zla. ktoré neustále konáme.

„Veľká noc je rozhodnutie sa pre Ježiša a pre jeho lásku“, vyzval Svätý otec František nás veriacich, pričom pokračoval: „Veľká noc je zanechanie pokušenia zredukovať vieru na duchovný amulet. Teda urobiť z Boha krásnu spomienku na časy minulé.“ Sláviť Veľkú noc je stretnutie s trpiacim, umierajúcim a vzkrieseným Kristom. Stretnutie so živým Bohom, ktorý chce premeniť nás i svet.

Nebojme sa ho hľadať - nie len v našich chrámov ale aj v tvárach našich bratov a sestier. V tvárach, ktorí dúfajú. V tvárach, ktorí snívajú.

Na tomto linku nájdete farský informačný bulletin našej farnosti List sv. Ladislava, ktorý vychádza každý mesiac.

Ak chceš vedieť časy a úmysly svätých omší, toto je miesto pre teba. Stačí kliknúť na obrázok a budeš presmerovaný na príslušnú stránku. 

Činnosť činnosť farského spoločenstva, udržiavanie priestorov i majetku sa nezaobíde bez darov. Tu nájdeš ďalšie informácie.

Letný detský tábor 2024

Aj tento rok naša farnosť organizuje detský letný pobytový tábor pre deti vo veku od 6 do 12 rokov. Vaše deti môžete prihlásiť v online formulári na tomto linku. Aj tento rok využime priestory RZ v Herľanoch v dňoch 11. - 16. augusta 2024. Cena, ktorá zahŕňa nocľah, stravovanie, odvoz i celodenný výlet na dieťa je 150 euro. Ak máte akékoľvek otázky kontaktujte duchovného otca Dominika.

Na tomto mieste sa nachádzajú informácie pre pastoráciu detí a ich rodičov. Nájdete tu aj informácie pre prvoprijímajúce deti.

Máme aj ponuku pre mladých vo veku 14-16 rokov k pravidelnej (duchovnej) formácii. Stretká s rozhovormi i zábavou.

Chceš miništrovať (slúžiť) pri svätých omšiach a bohoslužbách? Príď na pravidelné stretnutia na prvú sobotu v mesiaci.

Prihláška na prípravu dospelých k sviatostiam (krstu, birmovania, Eucharistie či sviatosti zmierenia).

Ružencové s.

Výmena ružencových tajomstiev je na prvý piatok v mesiaci po svätej omši. Členovia sú pozvaní k spoločnej modlitbe na prvú sobotu v mesiaci. 

Modl. matiek

Všetky matky pozývame k modlitbe za svoje deti.

V roku 2023 chceme na tomto mieste uvažovať nad Modlitbou Otčenáš, ktorú nám ponúkol náš Pán ako vzor každej modlitby. 

Tu nájdete niektoré uvažovania, ktoré boli uverejnené počas roku 2023 v Liste sv. Ladislava. Ďalšie sa náchádzajú v archíve.

Fotogaléria

Fotogaléria z diania v našej farnosti. Všetky práva vyhradené. Ak použijete vybrané fotky, prosíme, aby ste nás o tom upovedomili.

Slávili sme Vianoce