Farnosť sv. Ladislava

v Košickej Novej Vsi

Sila Adventu

Pôvod adventného času sa datuje medzi 4. a 6. storočím. Ponajprv to bolo na Východe v duchu pôstneho obdobia. Na Západe sa táto prax rozmohla ponajprv v Španielsku a následne sa rozšírila aj do Talianska.

Prvá zmienka o Adventnom čase, ako o očakávaní a príprav na slávenie narodenia Krista, sa datuje koncom 5. storočia v talianskom meste Ravena a následne príprava na oslavy vtelenia Božieho Syna v Ríme. Totiž prvé slávenie Narodenia Pána v Ríme sa datuje na rok 336.

Boli to írski misionári, ktorí tomuto času vložili rozmer očakávania druhého Kristovho príchodu a posledného súdu. Aj preto, Adventné obdobie sa v stredoveku postupne stávalo kajúcim časom, časom obrátenia. Upúšťa sa od spevov Sláva Bohu na Výsostiach a od Alelujového veršu. Tento dvojitý význam - kajúci ráz prípravy a radostné očakávania príchodu Pána - zostáva aj v dnešnom slávení

Dĺžka štyroch týždňov sa postupne ustálila v latinskej Cirkvi v 7. storočí. A sv. pápež Gregor Veľký ustanovil štyri nedele slávnosťami, ktoré mali pripomínať 4000 rokov, počas ktorých očakávali príchod Pána. Totiž v tom období bola predstava, že od dedičného hriechu k narodeniu Ježiša Krista ubehlo práve toľko rokov.

Teologický význam Adventného obdobia je definovaný dvoma hlavnými perspektívami. Na jednej strane je to príprava na výročné slávenie Vtelenia Božieho Syna a jeho prvý príchod na túto zem; na druhej strane ide o očakávanie jeho druhého príchodu v sláve, keď príde súdiť zem. Aj preto sa radostná príprava prelína s kajúcim rázom, ktoré majú priviesť kresťana k obráteniu srdca.

Adventné obdobie je rozdelené na dve časti - do 16. decembra a od 17. decembra. V centre toho prvého obdobia je postava proroka Izaiáša, ktorého doprevádza osoba Jána Krstiteľa. Títo dvaja proroci nám pripomínajú budúci príchod Ježiša v sláve na konci časov.

Od 17. decembra liturgia slova i obety kladie akcent na Príchod Krista v plnosti časov, teda na jeho Vtelenie. Aj preto texty prinášajú rozprávania o udalostiach, ktoré predchádzali Ježišovmu narodeniu pred 2000 rokmi.

Vytvorme si čas na prežívanie hlbšie prežívanie tohto liturgického obdobia. Ponajprv je to pravidelná (podľa možnosti každodenná) svätá omša. Zvlášť chceme očakávanie prežívať cez tzv. rorátne sväté omše v pondelok, stredu a sobotu. Prítomnosť adventného venca v našich rodinách, ktorý nás volá k spoločnej rodinnej modlitbe a čítaniu Svätého písma. Silu obrátenia môžeme prežiť cez prijatie sviatosti zmierenia v tomto období.

Na tomto mieste sa nachádzajú informácie pre pastoráciu detí a ich rodičov.

V októbri 2022 sme začali prípravu na sviatosť birmovania "násť" ročných. Príprava dospelých bude počas Pôstneho a Veľkonočného obdobia.

Modlitba pri adventnom venci

Silným symbolom, ktorý nás doprevádza v tomto adventnom čase je adventný veniec. Nech je prítomný v každej kresťanskej rodine a domácnosti. Je to volanie k prežívaniu tohto cirkevného obdobia cez modlitbu. A to nie hocijakú. Pri ňom môžeme objaviť silu spoločnej, ale rodinnej modlitby.

V rodine sa učíme, ako píše pápež František, „nebrať všetko ako samozrejmosť ... a získavať zdravé a veľkorysé ambície“. Čiže návyky a schopnosti, ktoré nám umožňujú rásť. A jedno z nich je modlitba, ktorá je prameňom svätosti je modlitba. Spoločná modlitba, ktorá je prirodzenou súčasťou života našich rodín, buduje základné piliere nášho duchovného života. Preto rodina, všetci členovia, potrebujú prežívať takýto čas stretnutia.

Nech adventné obdobie sa stane pre nás takouto možnosťou oživiť túto spoločnú rodinnú modlitbu. Či sme v zrelom veku, mladom, rodiča s deťmi. V Liste sv. Ladislava na 2. strane môžete nájsť Modlitbu pri advetnom venci.

Na tomto linku nájdete farský informačný bulletin našej farnosti List sv. Ladislava, ktorý vychádza každý mesiac.

Ak chceš vedieť časy a úmysly svätých omší, toto je miesto pre teba. Stačí kliknúť na obrázok a budeš presmerovaný na príslušnú stránku.

Činnosť činnosť farského spoločenstva, udržiavanie priestorov i majetku sa nezaobíde bez darov. Tu nájdeš ďalšie informácie.

Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa. Klikni a zapoj sa aj ty.

Svätý Otec František nás pozval prežívať aj Rok rodiny Amoris Laetitia. Cieľom tohto roku, ktorý začal na slávnosť sv. Jozefa, 19. marca 2021, je reflexia nad odkazom synody o rodine.

Fotogaléria

Fotogaléria z diania v našej farnosti. Všetky práva vyhradené. Ak použijete vybrané fotky, prosíme, aby ste nás o tom upovedomili.

Fotky z odpustovej slávnosti sv. Ladislava