Farnosť sv. Ladislava

v Košickej Novej Vsi

Odpustová slávnosť

Nedeľu, 26.6.2022, slávime Odpustovú slávnosť sv. Ladislava, nášho patróna. Slávnostnú sv. omšu o 11.00 hod. bude celebrovať dekan-farár v Katedrále sv. Alžbety vdp. Allan Tomáš, na ktorého sa tešíme.

V sobotu, 25.6.2022, bude odpustovej slávnosti predchádzať kultúrno-spoločenský program Deň obce pri príležitosti 725. výročia písomnej spomienky o Košickej Novej Vsi.

O našom patrónovi sv. Ladislavovi si môžete prečítať na tomto linku.

Naša farnosť sv. Ladislava a Mestská časť Košice - Košická Nová Ves organizujú v lete pre deti pobytový tábor. Je určený pre deti vo veku 6 až 14 rokov. Ide o kreatívno- dobrodružný a športový tábor ladený v kresťanskom duchu a so zodpovednými animátormi Tinou, Milanom, Slávkou, Vierkou a duch. otcom Dominikom. Pre deti sme pripravili bohatý program, hry, výlety, súťaže, kino grilovačku, hľadanie pokladu. Každý deň bude zameraný na niečo nové, počas ktorého chceme rozvíjať v deťoch kreativitu, fantáziu i ducha spoločenstva.

Miesto: Rekreačné zariadenie Zlatá Idka
Dátum: 17. až 22. júl 2022
Suma:
125 euro na dieťa

Z dôvodu naplnenia počtu záujemcov, prihlasovanie detí je zastavené. Na možnosť prihlásiť dieťa do tábora kontaktujte duchovného otca cez email: kosicka.nova.ves@abuke.sk alebo na tel. čísle 055/671 11 65.

Na tomto linku nájdete farský informačný bulletin našej farnosti List sv. Ladislava, ktorý vychádza každý mesiac.

Ak chceš vedieť časy a úmysly svätých omší, toto je miesto pre teba. Stačí kliknúť na obrázok a budeš presmerovaný na príslušnú stránku.

Činnosť činnosť farského spoločenstva, udržiavanie priestorov i majetku sa nezaobíde bez darov. Tu nájdeš ďalšie informácie.

Prvé sväté prijímanie

V sobotu, 21. mája 2022 pri svätej omši o 10.30 hod. prijalo 12 detí prvýkrát sväté prijímanie, Eucharistiu. Tejto slávnosti predchádzala piatková prvá Sviatosť zmierenia. Chceme pozvať ich rodičov a starých rodičov, aby deti neustále privádzali k ďalším a ďalším stretnutiam, kto tieto dve sviatosti budú môcť neustále prijímať. A tak posväcovať seba ale aj svoje okolie.

Modlitba za mier

Mnohokrát a mnoho rokov sme sa pokúšali vyriešiť naše konflikty silou a zbraňami; veľa momentov nepriateľstva a temnoty, veľa preliatej krvi, veľa zlomených životov a veľa pochovaných nádejí... Ale naše úsilie bolo márne.

Teraz nám, Pane, pomôž! Uč nás prežívať mier, veď nás k mieru a dávaj nám mier. Otvor naše oči a srdcia, a daj nám odvahu povedať: „už nikdy vojnu!“ Vlož do nás odvahu uskutočniť konkrétne činy na budovanie mieru.

Pane, Bože Abraháma a Prorokov, Bože Lásky, ktorý si nás stvoril a povolal, aby sme žili ako bratia, daj nám silu byť umelcami pokoja každý deň; daj nám schopnosť hľadieť láskavo na všetkých bratov, ktorých na našej ceste stretneme.

Umožni nám počúvať volanie našich spoluobčanov, ktorí nás žiadajú, aby sme premenili naše zbrane na nástroje mieru, naše obavy na dôveru a naše napätie na odpustenie.

Udržuj v nás plameň nádeje, aby sme sa rozhodli pre dialóg a zmierenie s trpezlivou vytrvalosťou, aby pokoj napokon zvíťazil. Nech sú slová rozdelenie, nenávisť a vojna vyhnané zo srdca každého človeka!

Pane, odzbroj náš jazyk a ruky, obnov naše srdcia a mysle, aby slovo, ktoré nás spája, bolo vždy brat a štýl nášho života sa stal pokoj. Amen.

Modlitba pápeža Františka, voľne preložené

Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa. Klikni a zapoj sa aj ty.

Svätý Otec František nás pozval prežívať aj Rok rodiny Amoris Laetitia. Cieľom tohto roku, ktorý začal na slávnosť sv. Jozefa, 19. marca 2021, je reflexia nad odkazom synody o rodine.

Fotogaléria

Fotogaléria z diania v našej farnosti. Všetky práva vyhradené. Ak použijete vybrané fotky, prosíme, aby ste nás o tom upovedomili.

Fotky z odpustovej slávnosti sv. Ladislava

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Pre deti

Na tomto mieste sa nachádzajú informácie pre pastoráciu detí a ich rodičov. Zvlášť pre prípravu na prvé sväté prijímanie a témy detských omší.

Pre mladých

Začíname so svätými omšami pre mladých, post-birmovancov a budúcich birmovancov.