Farnosť sv. Ladislava

v Košickej Novej Vsi

Máj - Máriin mesiac

Celý mesiac máj sa v našich farnostiach a spoločenstvách modlia Májové pobožnosti. V centre sú invokácie z Loretánskych litánií, ktoré pomenovávajú niektoré charakteristiky jej života a cností.

Je dlhá história, ako sa mesiac máj stal časom úcty k Bohorodičke. Prvým ich prepojením prichádza skrze pôsobenie sv. Filipa z Neri medzi mladými. Viedol ich, aby „ozdobovali obraz Matky Božej kvetmi a spievali chválospevy“. Mesiac máj bol najvďačnejší na množstvo kvetín.

Ďalším impulzom bolo bratstvo s názvom „Comunella“ v talianskom Fiesole. Ich kronika prináša zápis z roku 1677: «prišli májové sviatky ... mnohí svetskí ľudia začali spievať a oslavovať stvorenia, ktoré milovali. Rozhodli sme sa aj my, že chceme zaspievať v tento čas na oslavu Preblahoslavenej Panne Márie...“. Spoločenstvo zaviedlo Májový kalendár, v ktorom zaviedli obrady, živené modlitbou, v ktorej sa spievali litánie a kvetinami sa korunovali mariánske sochy. Táto úcta sa šírila po celom Taliansku.

Mariánska úcta sa prehlbuje Dogmou o Nepoškvrnenom počatí (1854). Encyklikou Mesiac Máj z 29. apríla 1965 Pápež Pavol VI. označuje máj za «mesiac, zasvätený Preblahoslavenej Panne Márii“. Zároveň veriacim pripomína Máriinu úlohu v dejinách spásy: „Mária je stále cestou, ktorá vedie ku Kristovi. Nech stretnutie s ňou vyúsťuje do stretnutia so samotným Kristom.“

Na tomto linku nájdete farský informačný bulletin našej farnosti List sv. Ladislava, ktorý vychádza každý mesiac.

Ak chceš vedieť časy a úmysly svätých omší, toto je miesto pre teba. Stačí kliknúť na obrázok a budeš presmerovaný na príslušnú stránku. 

Činnosť činnosť farského spoločenstva, udržiavanie priestorov i majetku sa nezaobíde bez darov. Tu nájdeš ďalšie informácie.

Letný detský tábor 2024

Aj tento rok naša farnosť organizuje detský letný pobytový tábor pre deti vo veku od 6 do 12 rokov. Vaše deti môžete prihlásiť v online formulári na tomto linku. Aj tento rok využime priestory RZ v Herľanoch v dňoch 11. - 16. augusta 2024. Cena, ktorá zahŕňa nocľah, stravovanie, odvoz i celodenný výlet na dieťa je 150 euro. Ak máte akékoľvek otázky kontaktujte duchovného otca Dominika.

Na tomto mieste sa nachádzajú informácie pre pastoráciu detí a ich rodičov. Nájdete tu aj informácie pre prvoprijímajúce deti.

Máme aj ponuku pre mladých vo veku 14-16 rokov k pravidelnej (duchovnej) formácii. Stretká s rozhovormi i zábavou.

Chceš miništrovať (slúžiť) pri svätých omšiach a bohoslužbách? Príď na pravidelné stretnutia na prvú sobotu v mesiaci.

Prihláška na prípravu dospelých k sviatostiam (krstu, birmovania, Eucharistie či sviatosti zmierenia).

Ružencové s.

Výmena ružencových tajomstiev je na prvý piatok v mesiaci po svätej omši. Členovia sú pozvaní k spoločnej modlitbe na prvú sobotu v mesiaci. 

Modl. matiek

Všetky matky pozývame k modlitbe za svoje deti.

V roku 2023 chceme na tomto mieste uvažovať nad Modlitbou Otčenáš, ktorú nám ponúkol náš Pán ako vzor každej modlitby. 

Tu nájdete niektoré uvažovania, ktoré boli uverejnené počas roku 2023 v Liste sv. Ladislava. Ďalšie sa náchádzajú v archíve.

Fotogaléria

Fotogaléria z diania v našej farnosti. Všetky práva vyhradené. Ak použijete vybrané fotky, prosíme, aby ste nás o tom upovedomili.

Slávili sme Vianoce