Farnosť sv. Ladislava

v Košickej Novej Vsi

Prichádza k nám Svätý Otec František

Určite sme už všetci zaregistrovali informáciu o tom, že naše mesto Košice navštívi Svätý Otec František. Ide o jeho 31. zahraničnú apoštolskú cestu.

Vlastným menom Jorge Mario Bergoglio, ktorý sa narodil 17. decembra 1936 sa v hlavnom meste Argentíny Buenos Aires imigrantom z talianskeho Piemontu. Otec Mário bol zamestnaný na železnici ako účtovník a matka Regina Sivoriová sa starala o domácnosť a výchovu piatich detí.

11. marca 1958 vstupuje do noviciátu Spoločnosti Ježišovej. Svoje humanitné štúdiá ukončil v Čile a po návrate do Argentíny v roku 1963 dokončil aj štúdium filozofie na Kolégiu sv. Jozefa v San Migueli. V rokoch 1964-65 pôsobil ako profesor literatúry a psychológie na Kolégiu Nepoškvrnenej v Santa Fé a v roku 1966 vyučoval rovnaké predmety na Kolégiu Spasiteľa v Buenos Aires. V rokoch 1967-70 úspešne zavŕšil štúdium teológie na Kolégiu sv. Jozefa.

Kňazskú vysviacku prijal 13. decembra 1969, po ktorej pokračoval vo formácii v Španielsku a 22. apríla 1973 skladá u jezuitov večné sľuby. Po návrate do Argentíny pôsobí ako novicmajster, profesor na fakulte teológie, konzultor provincie Spoločnosti Ježišovej a rektor kolégia. 31. júla 1973 bol zvolený za provinciála jezuitov v Argentíne. Po šiestich rokov sa opäť ujíma práce v akademickej oblasti a v rokoch 1980-1986 pôsobí znovu ako rektor Kolégia sv. Jozefa, a tiež ako farár v San Migueli. V marci 1986 odchádza do Nemecka dokončiť doktorskú prácu; následne ho predstavení posielajú do Kolégia Spasiteľa v Buenos Aires a potom do jezuitského kostola v meste Kordoba, kde má na starosti duchovné sprevádzanie a spovedanie.

Ján Pavol II. ho 20. mája 1992 ustanovil za titulárneho biskupa mesta Auca a pomocného biskupa Buenos Aires. 27. júna 1992 prijíma biskupskú vysviacku. Ako motto si zvolil Miserando atque eligendo a do biskupského erbu si vložil kristogram IHS, znak Spoločnosti Ježišovej.

Po smrti kardinála Quarracina, sa stáva arcibiskupom v Buenos Aires, primasom Argentíny. 21. februára 2001 ho Ján Pavol II. na konzistóriu menoval za kardinála s titulárnym kostolom sv. Roberta Bellarmina. Vtedy požiadal veriacich, aby nešli do Ríma osláviť jeho menovanie a ušetrené peniaze darovali chudobným.

Hoci sa stal významnou osobnosťou celého latinskoamerického kontinentu, vo svojej diecéze ostal jednoduchým a veľmi obľúbeným pastierom, ktorý počas svojej 15-ročnej biskupskej služby veľa cestoval metrom a autobusmi.

„Môj ľud je chudobný a ja som jedným z nich,“ povedal viackrát na objasnenie svojho rozhodnutia bývať sám a sám si pripravovať večeru. Svojim kňazom vždy odporúčal milosrdenstvo, odvahu a pre každého otvorené dvere. Pri istej príležitosti sa vyjadril, že najhoršie, čo sa môže Cirkvi stať, „je to, čo Lubac nazýva duchovná svetáckosť“, to znamená „zameranie na seba“.

Ako arcibiskup Buenos Aires vypracoval misijný plán založený na spoločenstve a evanjelizácii, kťorý mal 4 hlavné ciele: otvorené a bratské spoločenstvá; vedúca úloha uvedomelých ľťžlaikov; evanjelizácia zameraná na každého obyvateľa mesta; pomoc chudobným a chorým. Vyzval kňazov a laikov na spoluprácu.

Dňa 13. marca 2013 bol zvolený za 266. pápeža a prijal meno František na počesť sv. Františka z Asissi pre jeho zameranie na chudobných.

Na tomto linku nájdete farský informačný bulletin našej farnosti List sv. Ladislava, ktorý vychádza každý mesiac.

Ak chceš vedieť časy a úmysly svätých omší, toto je miesto pre teba. Stačí kliknúť na obrázok a budeš presmerovaný na príslušnú stránku.

Činnosť činnosť farského spoločenstva, udržiavanie priestorov i majetku sa nezaobíde bez darov. Tu nájdeš ďalšie informácie.

Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa. Klikni a zapoj sa aj ty.

Svätý Otec František nás pozval prežívať aj Rok rodiny Amoris Laetitia. Cieľom tohto roku, ktorý začal na slávnosť sv. Jozefa, 19. marca 2021, je reflexia nad odkazom synody o rodine.

Fotogaléria

Fotogaléria z diania v našej farnosti. Všetky práva vyhradené. Ak použijete vybrané fotky, prosíme, aby ste nás o tom upovedomili.

Fotky z odpustovej slávnosti sv. Ladislava

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Pre deti

Na tomto mieste sa nachádzajú informácie pre pastoráciu detí a ich rodičov. Zvlášť pre prípravu na prvé sväté prijímanie a témy detských omší.

Pre mladých

Začíname so svätými omšami pre mladých, post-birmovancov a budúcich birmovancov.