Príprava dospelých k sviatostiam

Príprava dospelých k sviatostiam (krst, sväté prijímanie, birmovanie, sviatosť zmierenia) robíme počas pôstneho obdobia. Ak vám niečo z toho chýba prihláste sa u duchovného otca. Po Vianočnom období bude uverejnený elektronický formulár k prihláseniu.

Stretnutia budú prispôsobené pracovným i rodinným povinnostiam prihlásených. Dohodneme sa na prvom stretnutí. Ide o vynikajúcu príležitosť si doplniť chýbajúce sviatosti, ktoré patria k tzv. plnosti kresťanskej dospelosti a sú nutné, aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča.