Pre deti

Príprava na prvé sv. prijímanie

Stretnutia detí (a rodičov), ktoré chcú prijať prvýkrát sväté prijímanie budú v nedele 26.3. a 23.4. po svätej omši o 11.00 hod. v katechetickej miestnosti.

Hraná krížová cesta

Na Prvú pôstnu nedeľu deti a ich rodičia pripravili "tieňovú" krížovú cestu.