Pre deti

Príprava na prvé sv. prijímanie

V priebehu mesiaca september si rodičia detí, ktoré nastupujú do tretieho ročníka ZŠ (alebo starší), môžu v nižšie uvedenom formulári prihlásiť svoje dieťa na prvé sväté prijímanie. Príprava začne v októbri a bude spočívať v účasti na nedeľnej svätej omši o 11.00 hod. a stretnutiach každý nepárny týždeň (s výnimkou prázdnin).

Pre všetky deti je pripravená aktivita zbierania kartičiek biblických postáv, ktoré si budú môcť vymieňať medzi sebou a nalepovať do pripraveného albumu. Tie budú môcť získať za účasť na nedeľných svätých omšiach.