Prvoprijímajúci

POZOR: Stretnutie detí bude vo štvrtok (29.4.) po večernej svätej omši. Účasť povinná. Prosím o dochvíľnosť.

Predchádzajúce úlohy nájdete na tomto linku:

  1. Boh Stvoriteľ: https://forms.gle/dyG74qtRSJDmiXCn8

  2. Jeden Boh: https://forms.gle/WqPCCPMyHRgSxZb27

  3. Ježiš Kristus: https://forms.gle/fU8xnV7y5vPdfU5j6

  4. Duch Svätý: https://forms.gle/1oYj8k6Gop29wqfg8

  5. Desať Božích prikázaní 1: https://forms.gle/5LxDQ1JQCSo4A1kN9

  6. Desať Božích prikázaní 2: https://forms.gle/CcSRZTezDWiKiNDu7