Farské oznamy

Oznamy

Rozpis svätých omší na nasledujúci týždeň nájdete v novom Liste sv. Ladislava. Účasť na svätých omšiach je naďalej vyhradená pre očkovaných a tých, ktorí prekonali chorobu Covid-19.

Dnešným dňom končíme vianočné obdobie. Vianočné stromčeky a jasličky môžu v kostole zostať až do sviatku Obetovania Pána.

Dnešnú nedeľu od 14.30 do 16.00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone. V tom čase nezaočkovaní a tí, ktorí sa nevmestili do predpísanej kapacity kostola, môžu prijať sväté prijímanie.

Vo štvrtok pozývame na tradičnú adoráciu pred vyloženou Sviatosťou. Začína o 16.30 hod. a ukončíme ju 15 minút pred svätou omšou korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Homília bude spojená s uvažovaním nad pápežským dokumentom Amoris laetitia.

V sakristii kostola nájdete prihlášky na prípravu dospelých k prijatiu iniciačných sviatostí: krst, sväté prijímanie, birmovanie. Príprava bude prebiehať počas pôstneho obdobia (od 1. marca 2022).

Ďakujeme za vašu štedrosť pri milodaroch na kostol a na potreby farnosti. Na budúcu nedeľu je zbierka na Pastoráciu mládeže v našej arcidiecéze.

Pri vchode do kostolov nájdete nové číslo Listu sv. Ladislava.

Sv. omše a iné pobožnosti na najbližší týždeň slávené v našich kostoloch Sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi a sv. Marty v Hrašovíku.

Formačno-informačný týždenník vydávaný vo Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Nájdete v ňom info o dianí vo farnosti.