Farské oznamy

Aktualizované 23. októbra 2020: Vzhľadom na Uznesenie Vlády SR z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb i v našich chrámoch, ktoré boli doteraz obmedzené na 6 osôb.

Chceme Vás ujistiť, že v príslušný deň budeme slúžiť svätú omšu na dohodnuté úmysly, ktoré sú a budú uverejňované v Liste sv. Ladislava. Tešíme sa na čas, kedy budeme môcť znovu spoločne sláviť sväté omše.

Aj keď úplné zatvorenie kostolov nebolo nariadené, avšak z dôvodu, že sa na návštevu kostola nevzťahuje výnimka zo zákazu vychádzania, naše kostoly zostanú zatvorené aj v avizovanom čase od 15.00 do 16.00 hod.

Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

Ak Vaši chorí túžia po návšteve kňaza - a domácnosť nie je v nariadenej karanténe či nepociťujete žiadne znaky choroby COVID-19 - môžete ma kontaktovať na čísle 0911-689 724. Spovedať chorých pred prvým piatkom pôjdem len k tým, ktorí si to dohodnú prostredníctvom vyššie uvedeného tel. čísla.


Vyšlo nové číslo Listu sv. Ladislava na nasledujúce dva týždne (od 25. októbra do 8. novembra), ktoré som chcel rozniesť po našich príbytkoch. Z dôvodu zákazu vychádzania to nebude možné. Predsa si ho môžete stiahnuť z našej webovej stránky a vytlačiť. Posuňte ho i vašim príbuzným a starším. Ďakujem za túto službu.

Deti, ktoré sa pripravujú na sväté prijímanie a sviatosť zmierenia; i mladí, ktorí sa pripravujú na sviatosť birmovania nájdu na tejto internetovej stránke úlohy k splneniu. V nedeľu večer dostávajú novú úlohu, ktorú je potrebné splniť do nasledujúcej soboty.

Ďakujem vám za všetky milodary na potreby farnosti. Vaše milodary môžete vložiť do pokladničiek pri vchode do kostola alebo v tomto čase prevodom na účet (na kostol KNV č.ú. SK97 0900 0000 0004 4236 5787; na kostol v Hrašovíku č.ú. SK08 0200 0000 0023 5596 8298). Do poznámky napíšte, ako chcete, aby sme váš dar ohlásili v oznamoch (napr. meno a priezvisko, bohuznámy/a, rod. …).

Na potreby kostola a farnosti obetovala p. Orosová 40 eur, na reštaurovanie obrazov Aurélia Nagyová 50 eur a bohuznáma 50 eur, bohuznáma na nové mikrofóny 130 eur. Nech darcov doprevádza Božie požehnanie.

Sv. omše a iné pobožnosti na najbližší týždeň slávené v našich kostoloch Sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi a sv. Marty v Hrašovíku.

Formačno-informačný týždenník vydávaný vo Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Nájdete v ňom info o dianí vo farnosti.