Farské oznamy

Covid-19

Na základe Uznesenia Vlády SR a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, sa slávenie bohoslužieb riadi podľa tzv. Covid automatu.

Pokiaľ nebude možné sláviť bohoslužby v našich kostoloch, slávime ich príslušný deň o 8.00 hod. súkromne, bez účasti veriacich. Chcem vás uistiť, že úmysly svätých omší budú odslúžené v dohodnutý deň. Buďte s nami duchovne spojení v modlitbe.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

V prípade potreby kňaza, úmrtia blízkych (napr. nahlásenia pohrebu), či zaopatrenia ťažko chorých a zomierajúcich, krstu, či mimoriadnej udalosti neváhajte a kontaktujte ma na čísle 0911/689-724 alebo emailom kosicka.nova.ves@abuke.sk.

Farské oznamy

Trojkráľovú svätenú vodu a hromničky požehnáme pri svätých omšiach akonáhle bude možné sláviť sväté omše za prítomnosti verejnosti.

V prípade potreby kňaza, úmrtia blízkych (napr. nahlásenia pohrebu), či zaopatrenia ťažko chorých a zomierajúcich, krstu, či mimoriadnej udalosti neváhajte a kontaktujte ma na čísle 0911/689-724 alebo emailom kosicka.nova.ves@abuke.sk.

Ďakujem vám za všetky milodary na potreby farnosti. Osobne svoj dar môžete odovzdať na farskom úrade alebo prevodom na účet (na kostol KNV č.ú. SK97 0900 0000 0004 4236 5787; na kostol v Hrašovíku č.ú. SK08 0200 0000 0023 5596 8298). Do poznámky napíšte, ako chcete, aby sme váš dar ohlásili v oznamoch (napr. meno a priezvisko, bohuznámy/a, rod. …).

Na potreby kostola a farnosti darovala bohuznáma 50 euro a na účet farnosti bohuznáma rodina 100 euro. Na podporu kostola v Hrašovíku z pohrebu Alžbety Staňovej 100 euro. Darcom zo srdca ďakujeme.

Všetkým, ktorí sa nebojíte zabŕdnuť do filozofie a začítať sa do veľkých postáv kresťanskej tradície, dávame do pozornosti formačno-akademický program Spoločenstva Ladislava Hanusa v Košiciach. Príďte lepšie spoznať seba a svoju vieru, diskutovať so súčasnou spoločnosťou o aktuálnych otázkach a spoločne hľadať, ako integrovať evanjeliové hodnoty do každodenného života. Semináre budú prebiehať online (akonáhle to situácia dovolí aj prezenčne). Deadline odoslania prihlášky je do 16.2.2021. Všetky potrebné informácie nájdete na www.slh.sk.

Sv. omše a iné pobožnosti na najbližší týždeň slávené v našich kostoloch Sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi a sv. Marty v Hrašovíku.

Formačno-informačný týždenník vydávaný vo Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Nájdete v ňom info o dianí vo farnosti.