Farské oznamy

Otvorený kostol k osobnej modlitbe

S účinnosťou od 1. apríla 2021, Úrad hlavného hygienika SR, rozšíril výnimky zo zákazu vychádzania na cestu za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Z toho dôvodu, otvoríme náš Farský kostol sv. Ladislava na súkromnú poklonu počas Veľkého Piatku od 17.00 do 19.00 hod. a na Bielu Sobotu od 9.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. Je potrebné zachovať všetky hygienické opatrenia (negatívny test na Covid19, s nasadeným FFP2 rúškom) a maximálne 6 osôb v priestore chrámu. Zvážme dĺžku návštevy a dajme priestor aj iným prichádzajúcim.

Požehnanie jedál

Požehnanie veľkonočných jedál (aj vzhľadom na hygienické opatrenia) sa nekoná tradičným spôsobom za účasti kňaza. Pri východe z chrámu si môžete zobrať za milodar Modlitbu požehnania Veľkonočných jedál a fľaštičku so svätenou vodou (jednu do rodiny), ktorou na záver modlitby pokropte jedlá pomocou vetvičky z tuje alebo krušpánu. Chcem Vás poprosiť o štedrosť aj z dôvodu výpadku príjmu zvončeka, požehnania domov i požehnania jedál. Boh štedrého darcu miluje a požehnáva. Peniaze budú použité na potreby chrámu a farnosti. Vaše milodari môžete osobne odovzdať i na farskom úrade či sakristii kostola.

Slávenie Veľkonočného Trojdnia

Pretože slávenie bohoslužieb je aj počas tohtoročnej Veľkej Noci neverejné, chcem Vás pozvať k zjednoteniu v slávení s celou arcidiecézou a k sledovaniu bohoslužieb naživo z Košickej katedrály sv. Alžbety na www.telke.sk. Časy sú nasledovné Zelený štvrtok o 10.00 a 18.00; Veľký piatok o 15.00, Biela sobota o 19.00 a Veľkonočná nedeľa o 10.30 hod.

Covid-19

Na základe Uznesenia Vlády SR a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, sa slávenie bohoslužieb riadi podľa tzv. Covid automatu.

Pokiaľ nebude možné sláviť bohoslužby v našich kostoloch, slávime ich príslušný deň o 8.00 hod. súkromne, bez účasti veriacich. Chcem vás uistiť, že úmysly svätých omší budú odslúžené v dohodnutý deň. Buďte s nami duchovne spojení v modlitbe.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

V prípade potreby kňaza, úmrtia blízkych (napr. nahlásenia pohrebu), či zaopatrenia ťažko chorých a zomierajúcich, krstu, či mimoriadnej udalosti neváhajte a kontaktujte ma na čísle 0911/689-724 alebo emailom kosicka.nova.ves@abuke.sk.

Farské oznamy

V prípade potreby kňaza, úmrtia blízkych (napr. nahlásenia pohrebu), či zaopatrenia ťažko chorých a zomierajúcich, krstu, či mimoriadnej udalosti neváhajte a kontaktujte ma na čísle 0911/689-724 alebo emailom kosicka.nova.ves@abuke.sk.

Ďakujem vám za všetky milodary na potreby farnosti. Osobne svoj dar môžete odovzdať na farskom úrade alebo prevodom na účet (na kostol KNV č.ú. SK97 0900 0000 0004 4236 5787; na kostol v Hrašovíku č.ú. SK08 0200 0000 0023 5596 8298). Do poznámky napíšte, ako chcete, aby sme váš dar ohlásili v oznamoch (napr. meno a priezvisko, bohuznámy/a, rod. …).

Sv. omše a iné pobožnosti na najbližší týždeň slávené v našich kostoloch Sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi a sv. Marty v Hrašovíku.

Formačno-informačný týždenník vydávaný vo Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Nájdete v ňom info o dianí vo farnosti.