Farské oznamy

Oznamy na mesiac august

V mesiaci august, od 8.8. do 27.8.2022 duchovný otec Dominik čerpá dovolenku. Sväté omše bude slúžiť vdp. Jozef Jurko a v prípade pohrebov sa obráťte na Farský úrad sv. Rodiny na sídl. Dargovských hrdinov. Úradné hodiny majú po večerných svätých omšiach.

Sväté omše v mesiaci august budú podľa rozpisu, ktorý sa nachádza na tomto linku. Ranné sväté omše v stredu a sobotu budú počas letných mesiacov o 8.00 hod.

Utorok, 2.8.2022, na spomienku Panny Márie Anjelskej, tzv. Porciunkula, možno získať vo všetkých farských kostoloch úplné odpustky. Skutok predpísaný na ich získanie je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána a Vyznaním viery. Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

V prvopiatkovom týždni budeme spovedať pred večernými svätými omšami. Na prvý piatok v mesiaci (5.8.2022) doobeda duchovný otec navštívi chorých. Ak máte záujem o túto návštevu (okrem tých, ktorých duchovný otec už navštevuje) pre svojich chorých, kontaktujte ho na nižšie uvedenom čísle.

Prvopiatková pobožnosť bude vo farskom kostole 15 min. pred večernou svätou omšou. V Hrašovíku na záver svätej omše. Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky. Nasledovať bude spoločná modlitba členov Ružencového spoločenstva a výmena ružencových tajomstiev.

Štvrtkové Eucharistické adorácie v mesiacoch júl a august budú len na prvý štvrtok v mesiaci. Najbližšia bude vo štvrtok, 4.8.2022 o 16.30. Ukončíme ju tradične o 17.30 hod. Korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

Na prvú sobotu v mesiaci (6.8.2022) bude svätej omši predchádzať o 8.00 hod. Fatimská pobožnosť. Pozývame všetkých členov Ružencového spoločenstva k spoločnej modlitbe. Ten deň slávime sviatok Premenenia Pána. Svätá omša je obetovaná za členov spoločenstva.

V pondelok, 15.8.2022, slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Prebl. Panny Márie. Sväté omše budú vo farskom kostole ráno o 8.00 hod. a večer o 17.30 hod. V Hrašovíku o 18.30 hod. Na túto slávnosť je zvykom požehnávať liečivé byliny, ktoré vám duchovný otec požehná po rannej svätej omši. Príďte pred svätou omšou do sakristii oznámiť, že máte záujem a priniesli ste si bylinky na požehnanie.

Na spomienku sv. Moniky, 27.8.2022, pozývame na svätú omšu všetky matky našej farnosti. Na príhovor tejto svätej matky, ktorá sa horlivo a zbožne modlila za obrátenie svojho syna sv. Augustína, chceme aj našim matkám vyprosovať horlivosť v modlitbe za svoje deti. Na záver svätej omši bude požehnanie prítomných matiek.

Ďakujeme za všetky vaše milodary na potreby chrámu a farnosti. Zvlášť bohuznámej rodine za 100 euro, bohuznámej za 50 euro, mladomanželia Leščinskí 200 euro, mladomanželia Kandráčoví 200 euro, mladomanželia Bruníkoví 100 euro, z krstu Adely Štoberovej 100 euro. Na účet farnosti zaslali bohuznáma 200 euro, bohuznámi 50 a 20 euro. Na kostol v Hrašovíku na účet prispeli bohuznámi 40, 10, 10 a 10 euro.

Podporiť činnosť farnosti môžete vložením peňazí do pokladničiek, v sakristii kostola, na far. úrade alebo zaslaním na farský účet SK97 0900 0000 0004 4236 5787. Na kostol v Hrašovíku č.ú. SK08 0200 0000 0023 5596 8298.

Sv. omše a iné pobožnosti na najbližší týždeň slávené v našich kostoloch Sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi a sv. Marty v Hrašovíku.

Formačno-informačný týždenník vydávaný vo Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Nájdete v ňom info o dianí vo farnosti.