Farské oznamy

Oznamy

⇒ Z nariadenia Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR sa Slovensko uzatvorilo lockdownom. Preto oznamy uverejnené v Liste sv. Ladislava sú orientačné. Sú zachované len tie, ktoré rešpektujú nariadenia.

⇒ Predsa nezatvárame naše kostoly a pozývame k stretnutiu s Eucharistickým Kristom. Nájdite si čas a príjdite na sväté prijímanie alebo sviatosť zmierenia. Individuálna pastoračná starostlivosť sa dostala do výnimiek zo zákazu vychádzania.

Sväté omše budeme s pánom dekanom súkromne slúžiť na úmysly ohlásené v príslušný deň v pracovné dni o 17.00 hod., v sobotu o 7.00 hod. a v nedeľu o 7.30 hod. Bohužiaľ účasť nie je možná. Pozývame vás k sledovaniu bohoslužieb cez naše masmédiá.

Po svätých omšiach otvoríme naše chrámy k možnosti prijatia svätého prijímania alebo sviatosti zmierenia. Prosíme, aby sme zachovali ostatné nariadenia: pri vstupe dezinfekcia rúk, nasadený respirátor a v maximálnom počte 6 osôb v jednom okamihu.

Kostol sv. Ladislava bude otvorený v čase:

- v pracovné dni (okrem stredy) od 17.30 do 18.15 hod.

- v sobotu od 7.30 do 8.00 hod.

- v nedeľu od 8.00 do 9.00 hod. a od 11.00. do 12.00 hod.

Kostol sv. Marty v Hrašovíku bude otvorený v nedeľu od 9.30 do 10.15 hod. Tiež môžete prijať sväté prijímanie či sviatosť zmierenia.

V prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (streda, 8.12.) môžete prijať sväté prijímanie a sviatosť zmierenia v kostole sv. Ladislava od 8.00 do 8.30 hod. a od 17.30 do 18.15 hod. V kostole sv. Marty v Hrašovíku od 18.30 do 19.00 hod. Tento deň ukončíme Rok sv. Jozefa.

Ak si chcete dať ešte požehnať adventné vence a sviece, prineste ich do kostola aj počas týždňa. Radi vám ich požehnáme. Vrelo odporúčame, aby každá kresťanská rodina mala tento symbol v obývačke. Jeho vysvetlenie a históriu nájdete v novom Liste sv. Ladislava.

Poprosím príslušnú skupinu žien podľa rozpisu z Listu sv. Ladislava, aby prichádzali v sobotu a poupratovali naše kostoly. V kostole v KNV od 8.00 hod. a v Hrašovíku po dohode s p. kostolíkom. Ďakujeme za túto službu.

Pri vchode do kostolov nájdete nové číslo Listu sv. Ladislava. Oznamy, ktoré boli písané v predstihu, nerešpektujú daný stav. Po zrušení lockdownu nabehneme na klasickú pastoráciu. V prípade potreby môžete duchovného otca kontaktovať telefonicky, emailom ale i v úradných hodinách osobne v kancelárii farského úradu.

Sv. omše a iné pobožnosti na najbližší týždeň slávené v našich kostoloch Sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi a sv. Marty v Hrašovíku.

Formačno-informačný týždenník vydávaný vo Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Nájdete v ňom info o dianí vo farnosti.