Farské oznamy

Bohoslužby

Od 19. apríla 2021 je obnovené verejné slávenie bohoslužieb s obmedzeniami (1 osoba na 15m2, nasadený respirátor FFP2, odstupy, dezinfekcia rúk. Päť miest vyhradzujeme pre členov rodiny, na úmysel ktorej je slúžená svätá omša. Tých chcem vyzvať, aby poslúžili čítaním (čítanie a spoločné prosby) tak v nedeľu ako aj cez týždeň.

Obmedzenia platia i pre slávenie krstov, sobášov a pohrebov.

Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej bohoslužbe. Ktorí sa nedosta-nete na nedeľnú svätú omšu z dôvodu obmedzení, môžete prijať sväté prijímanie v čase 15.00-16.00 hod. vo farskom kostole. Budem v dispozícii k rozhovoru či sviatosti zmierenia.

Nedeľné sväté prijímanie

Vás, ktorí sa nedostanete na nedeľnú svätú omšu, pozývam k sledovaniu bohoslužieb prostredníctvom našich masmédií a sociálnych sietí. Ponúkam však poobedňajšiu nedeľnú návštevu otvoreného farského kostola s možnosťou prijať sväté prijímanie v čase od 15.00 do 16.00 hod. Sväté prijímanie budem dávať každých 10 minút. V tom čase budem k dispozícii v sakristii kostola k vyslúženiu sviatosti zmierenia.

Ďalšie oznamy

Nasledujúce dni - pondelok až streda - sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. Z dôvodu pandemických opatrení upustíme od procesie. Avšak utorková svätá omša bude votívna omša V čase sejby.

Štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše podľa rozpisu. Tento týždeň vynecháme tradičnú štvrtkovú eucharistickú adoráciu. Obetujte svoje osobné mod-litby na úmysel duchovných povolaní. Tento deň nebude stretnutie prvoprijímajúcich detí.

Počas mesiaca máj sa modlíme 10 minút pred svätou omšou májovú pobožnosť. Od piatka, 14. mája 2021, začneme májovú pobožnosť 20 minút pred svätou omšou, po ktorej bude nasledovať Novéna k Duchu svätému.

V prípade potreby kňaza, úmrtia blízkych (napr. nahlásenia pohrebu), či zaopatrenia ťažko chorých a zomierajúcich, krstu, či mimoriadnej udalosti neváhajte a kontaktujte ma na čísle 0911/689-724 alebo emailom kosicka.nova.ves@abuke.sk.

Ekonomika a starostlivosť o farské pozemky

Ďakujem vám za všetky milodary na potreby farnosti. Osobitne ďakujeme za dar z pohrebu Jolany Vargovej za 250 euro. Podporiť činnosť farnosti môžete vložením peňazí do pokladničiek kostola, v sakristii kostola, na farskom úrade ale i na farský účet SK97 0900 0000 0004 4236 5787. Na kostol v Hrašovíku č.ú. SK08 0200 0000 0023 5596 8298.

Nakoľko, budúcu nedeľu slávime 55. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, je vyhlásená zbierka na katolícke masmédiá.

Chcem sa, v mene farského spoločenstva i pána starostu, poďakovať všetkým, ktorí ste prišli v sobotu 8.5.2021 na Jarné upratovanie. Zišlo sa nás viac ako 30, tak deti, mladí i dospelí. Povzbudili ste mňa i pána starostu. Podarilo sa nám upratať celý priestor.

Menovanie za administrátora v Košických Olšanoch

Nakoľko, od 12. apríla 2021 do odvolania som bol menovaný i administrátorom Farnosti sv. Štefana v Košických Oľšanoch, budú upravené i úradné hodiny. Prosím o pochopenie. Je potrebné slúžiť sväté omše, spovedať v tamojšom farskom a filiálnom kostole, a byť prítomný i na farskom úrade. Vždy ma môžete kontaktovať i na mobilnom čísle.

Sv. omše a iné pobožnosti na najbližší týždeň slávené v našich kostoloch Sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi a sv. Marty v Hrašovíku.

Formačno-informačný týždenník vydávaný vo Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Nájdete v ňom info o dianí vo farnosti.