Farské oznamy

Covid-19

Na základe Uznesenia Vlády SR a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, sú od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. Prosím, v mene slovenských biskupov, aby sme toto nariadenie zobrali na vedomie a dodržali. Zároveň prosím o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Sväté omše, spolu s pánom dekanom, budeme v príslušný deň slúžiť súkromne, bez účasti veriacich. Chcem vás uistiť, že úmysly svätých omší budú odslúžené v dohodnutý deň. Buďte s nami duchovne spojení v modlitbe.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

V prípade potreby kňaza, úmrtia blízkych (napr. nahlásenia pohrebu), či zaopatrenia ťažko chorých a zomierajúcich, krstu, či mimoriadnej udalosti neváhajte a kontaktujte ma na čísle 0911/689-724 alebo emailom kosicka.nova.ves@abuke.sk.

Farské oznamy

Trojkráľovú svätenú vodu požehnáme pri svätých omšiach v prvú nedeľu, akonáhle bude možné sláviť sväté omše za prítomnosti verejnosti. Z dôvodu usmernení nepoužívať svätenú vodu, môžete si doniesť čistou vodou naplnenú fľaštičku s primiešanou troškou soli. Alebo za dobrovoľný príspevok (nákupná cena fľaštičiek bola 50 centov) budú k dispozícii už naplnené 0,1 l a 0,25 l fľaštičky s nápisom svätená voda.

Požehnanie domov, ako bolo avizované, presunieme na Veľkonočné obdobie. Veľmi rád by som vás a vaše rodiny navštívil a spoznal aj takouto formou.

Ďakujem vám za všetky milodary na potreby farnosti, ktoré vhadzujete do pokladničiek pri východe z kostola. Osobne svoj dar môžete odovzdať v sakristii kostolov, na farskom úrade alebo prevodom na účet (na kostol KNV č.ú. SK97 0900 0000 0004 4236 5787; na kostol v Hrašovíku č.ú. SK08 0200 0000 0023 5596 8298). Do poznámky napíšte, ako chcete, aby sme váš dar ohlásili v oznamoch (napr. meno a priezvisko, bohuznámy/a, rod. …).

Na potreby kostola a farnosti darovali Pavel Hric 100 euro, bohuznáma rodina 100 euro a bohuznáma 50 euro. Na účet farnosti bohuznáme rod. 100, 30 a 100 euro. Na účet filiálky Hrašovík bohuznáma 5 euro. Darcom zo srdca ďakujeme.

Sv. omše a iné pobožnosti na najbližší týždeň slávené v našich kostoloch Sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi a sv. Marty v Hrašovíku.

Formačno-informačný týždenník vydávaný vo Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi. Nájdete v ňom info o dianí vo farnosti.