Pre birmovancov

Príprava na sviatosť birmovania

Príprava na sviatosť birmovania a samotné vyslúženie bude každý druhý rok, teda v jún-júl 2023. Príprava začne v októbri 2022. Rátajte s touto ponukou v plánovaní svojho rastu a cesty k dospelosti.